Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ilgtspējīgas būvniecības stratēģijas izstrāde Indijā
Title in English Development of a sustainable construction strategy in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Leo Jansons
Reviewer Ņikita Kočanovs
Abstract Būvniecības nozare būtiski ietekmē vidi, tostarp siltumnīcefekta gāzu emisijas un atkritumu veidošanos. Pēdējos gados ir pieaugusi interese par ilgtspējīgu būvniecības praksi, kuras mērķis ir samazināt šo ietekmi. Šajā pārskata rakstā ir analizēts ilgtspējīgas būvniecības prakses pašreizējais stāvoklis, izceļot galvenos principus un iniciatīvas, kas ir ieviestas nozarē. Dokumentā parādīti arī izaicinājumi un uzlabošanas iespējas, tostarp nepieciešamība palielināt sadarbību un ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Būvniecības nozare ir galvenais globālo siltumnīcefekta gāzu emisiju un atkritumu radītājs. Pēdējos gados pieaug interese par ilgtspējīgas būvniecības praksi, kuras mērķis ir samazināt apbūvētās vides ietekmi uz vidi. Šī darba mērķis ir analizēt pašreizējo ilgtspējīgas būvniecības praksi un noteikt uzlabojumu iespējas. Pētījumā ir aplūkota esošā literatūra par ilgtspējīgu būvniecību un izcelti galvenie principi un prakse, kas ir būtiski ilgtspējībai būvniecībā. Pētījuma atklājumi liecina, ka, lai gan dažās jomās, piemēram, energoefektivitātē un atkritumu apsaimniekošanā, ir panākts progress, joprojām ir ievērojami uzlabojumi. Konkrēti, pētījums parāda, ka ir vajadzīga lielāka sadarbība starp visām būvniecības nozarē ieinteresētajām personām, tostarp īpašniekiem, darbuzņēmējiem un regulatoriem, lai sasniegtu ilgtspējīgākus rezultātus. Darba noslēgumā tiek piedāvāti ieteikumi turpmākiem pētījumiem un politikas izstrādei, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu būvniecības praksi. Dokumenta noslēgumā sniegti ieteikumi turpmākai rīcībai, lai veicinātu ilgtspējīgas būvniecības praksi. Tie ietver izglītības un izpratnes veicināšanu par ilgtspējīgu būvniecību, atbalstot pētniecību un attīstību šajā jomā un veicinot lielāku sadarbību starp visām būvniecības nozarē iesaistītajām pusēm. Ievērojot šos ieteikumus, būvniecības nozare var strādāt pie ilgtspējīgākas nākotnes. Šajā sadaļā ir apskatīts pētījuma plāns, metode, pieeja, koncepcija, izlase, izlases lielums un izlases metode. Maģistra darbs beidzas ar secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbam ir 88 lappuses, tā tapšanā izmantoti 70 avotiem, un tajā ietverti 33 attēli, 2 tabulas.
Keywords Ilgtspējīga būvniecība, konceptuālās stratēģijas, aprites ekonomika, Ilgtspējības novērtējums un ilgtspējas kritēriji.
Keywords in English sustainable construction, conceptual strategies, circular economy, Sustainability assessment and sustainability criteria.
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 07.06.2023 13:12:33