Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language JAP autobusu ātrās uzlādes stacijas projekts
Title in English JAP Bus Fast Charging Station Project
Department
Scientific advisor Artūrs Bogdanovs
Reviewer Uldis Šķirmants
Abstract Bakalaura darbs ar projekta daļu “JAP autobusu ātrās uzlādes stacijas projekts” mērķis ir izstrādāt ātrās uzlādes stacijas energoelektronikas pāveidotāja topoloģisko risinājumu un uzlādes stacijas korpusa konstruktīvo risinājumu, kā arī veikt Jelgavas autobusu parka (JAP) rekonstrukciju. Darbs tiek izstrādāts projekta darba “Ātrās uzlādes infrastruktūras attīstības iespēju analīze un tehnisko risinājumu izstrāde Latvijas apstākļos” ietvaros. No šī projekta tika iegūti elektroautobusu parametri, elektrotīkla parametri, Jelgavas autobusu parka (JAP) topogrāfiskais plāns ar nepieciešamo, jaudīgāku elektrotīkla pieslēgumu un aprēķinātām izmaksām. Analizējot esošos pārveidotāju topoloģiskos risinājumus, tiek izvēlēts Vīnes pārveidotājs AC/DC posmā un izolējošais tilta pārveidotājs DC/DC posmā. Izmantojot “Semisel” simulāciju, tiek piemeklēti nepieciešamie diožu un tranzistoru moduļi priekš pārveidotājiem, un izveidoti radiatori ar ieteiktiem izmēriem. Tiek aprakstīts uzlādes stacijas konstruktīvais izveidojums, ar uzlādes stacijas korpusu, izvēlētiem un izstrādātiem elementiem, JAP rekonstrukcijas raksturojums ar projektētām izmaiņām, un pārveidotāja darbības princips. Uzlādes stacijas korpusa pacelšanas stiprinājumam tika veikti stiprības aprēķini metinātam un skrūvētam savienojumam, un pārveidotājiem tika veikti sprieguma un jaudas aprēķini. Tiek aprakstīts uzņēmējdarbības projekts, pieņemot, ka ražošana tiek veikta gan caur ārpakalpojumiem, gan JAP teritorijā, un tiek veikts uzlādes staciju izgatavošanas pašizmaksu aprēķins 10 uzlādes stacijām. Ražojot uzlādes staciju, tiek novērtēti darba aizsardzības principi, aprakstīti nepieciešamie risinājumi risku mazināšanai un piedāvāti pasākumi vides aizsardzībai. Uzlādes stacijas ražošana JAP teritorijā dod nepieciešamās zināšanas un iespēju uz vietas labot vai uzlabot uzlādes stacijas nepieciešamības gadījumā, kā arī ražot citiem klientiem pēc pieprasījuma. Darbs tiek rakstīts latviešu valodā. Aprasta daļa sastāv no 64 lapaspusēm, 27 tabulām un 27 attēliem un 2 pielikumiem. Grafiskā daļa sastāv no 1 A0 formāta rasējuma ar JAP ģenerālplānu, 6 A1 formāta lapām, kas satur kopskata rasējumu, kopsalikuma rasējumus, detaļu rasējumus un tehnoloģiskās skiču kartes.
Keywords Autobusu ātrās uzlādes stacija, Jelgavas autobusu parks, energoelektronikas pārveidotāja topoloģija.
Keywords in English Bus fast charging station, Jelgava bus park, power electronics converter topology.
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 06.06.2023 19:44:34