Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Īres dzīvokļu namu projektu attīstības stratēģija Rīgā
Title in English Development strategy of rental apartment building projects in Riga
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Amoliņa
Reviewer Jānis Viesturs
Abstract Maģistra darbā “Īres dzīvokļu namu projektu attīstības stratēģija Rīgā” ir sniegta visaptveroša analīze par īres tiesiskā regulējuma vēsturisko attīstību, šī brīža spēkā esošo tiesisko regulējumu, kas ietekmē īres tirgu, un īres namu tirgus tendencēm un perspektīvām nākotnē Rīgā. Maģistra darba pirmā nodaļa sākas ar īres tiesisko attiecību vēsturiskās attīstības izpēti sākot jau ar romiešu laikiem, izgaismojot īres prakses veidošanos un virzību Eiropas kontinentālajā daļā. Analizējot vēsturisko attīstību, autore veido pamatu īres tirgus pašreizējā stāvokļa izpratnei. Darba turpinājumā autore ir vērsusi uzmanību dažādiem normatīviem aktiem, kas reglamentē šī brīža īres namu tiesisko regulējumu, īpašu uzsvaru veltot tādiem jautājumiem, kā būvniecības process, piemērojamie nodokļi un tiesisko attiecību nodibināšana izīrētāja un īrnieka starpā, saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma noteikumiem. Īres tiesiskā regulējuma izpēte ļauj izdarīt secinājumus par to, kas veido īres namu nozari, sniedzot pilnīgu izpratni par tiesisko regulējumu, kura ietvaros darbojas konkrētais īres namu tirgus Rīgā. Normatīvo aktu analīzes ietvaros autore izceļ tā ietekmi uz tirgu un identificē nepilnības, kurās nepieciešami turpmāki uzlabojumi vai detalizētāki skaidrojumi tiesību normu piemērotājiem. Būtiska maģistra darba sastāvdaļa ir īres namu tirgu sektora analīze Rīgā, kuras ietvaros autore identificē galvenās tendences, tostarp īres cenas, īres namu lokāciju, projektu veidus, īrnieku vēlmes un citus nozīmīgus faktorus, kas ietekmē īres namu tirgus dinamiku Rīgā. Visbeidzot, pētījuma ietvaros tiek sniegti vērtējumi par īres namu attīstības perspektīvu Rīgā un izstrādāta īres namu attīstības projektu mārketinga stratēģija, kuras ietvaros autore uzsver svarīgākos faktorus, kas ir jāizvērtē un jāņem vērā, lai nodrošinātos, ka īres nama attīstības projekts būtu ekonomiski pamatota.
Keywords īres nami, izīrētājs, īrnieks, īres tiesības, dzīvojamo telpu īre
Keywords in English rental houses, the lessor, the tenant, tenancy rights, residential tenancy
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 06.06.2023 14:00:59