Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Engineering Technology , Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Inovatīvas gravitācijas enerģijas akumulācijas sistēmas izveides izvērtējums
Title in English Evaluation of the creation of an innovative gravity energy storage system
Department
Scientific advisor Jānis Vība
Reviewer Sigurds Jaundālders
Abstract Šis darbs ir izstrādāts 3 blokos. Sākumā tiek pētītas mehāniskās nianses veidiem, kā enerģiju mehāniski uzglabāt ar gravitācijas spēka palīdzību. Tie ir salīdzināti ar citiem enerģijas uzglabāšanas veidiem, izzinātas priekšrocības. Otrajā blokā tiek analizētas dažādas inovatīvās tehnoloģijas, kas ir ideju vai izstrādes līmenī dažādās pasaules valstīs. Tiek apskatīti pamatprincipi, saprasti izmantotie mehānismi, apzināti lietderības koeficienti un izmaksas. Bakalaura darba beigās ar iegūtajām zināšanām un pētījumiem tiek izstrādāta tehnoloģija, kas būtu vispiemērotākā Latvijas apstākļiem, veikti aprēķini, simulācijas, izveidoti moduļi. Gala rezultātā ir izveidots potenciāla projekta plāns, ko var ņemt par pamatu reālas tehnoloģijas izstrādē. Darba mērķis ir izvērtēt praksē eksistējošās inovatīvās gravitācijas enerģijas akumulācijas sistēmas, aplūkot to darbības principus un matemātiskos modeļus, kā arī veikt aprēķinus par iegūtās un uzkrātās enerģijas praktisku izmantošanu. Lai sasniegtu bakalaura darba izvirzīto mērķi, tiks risināti šādi uzdevumi: 1. Veikts literatūras apskats par gravitācijas potenciālo enerģiju uz Zemes virsmas; 2. Aplūkotas efektīgas gravitācijas enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas, kas attīstījušās pēdējo gadu laikā; 3. Analizētas enerģijas uzkrāšanas sistēmas no to darbības optimizācijas viedokļa; 4. Veikta reālu objektu datormodelēšana ar SolidWorks programmu; 5. Novērtētas gravitācijas enerģijas iekārtu projektēšanas un būvniecības ekonomiskās izmaksas. Lai izpildītu bakalaura darba uzdevumus un sasniegtu mērķi tiks izmantotas vairākas metodes: 1. Līdzšinējās pieredzes, veikto pētījumu un literatūras analīze; 2. Nākotnes prognožu izmantošana dažādiem parametriem (piemēram, enerģijas iegūšanai un patēriņam); 3. Dažādu potenciālu sistēmu modelēšana, salīdzināšana; 4. Mehāniskie aprēķini ar datorprogrammu palīdzību; 5. Rezultātu analīze.
Keywords Enerģijas uzkrāšana, potenciālā enerģija, atjaunojamie energoresursi, bloku cilāšana
Keywords in English Energy accumulation, potential energy, renewable energy resources, block lifting
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 04.06.2023 23:41:21