Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „SIA „Atlaižu klubs.lv” darba efektivitātes paaugstināšana projekts”
Title in English „Project for enhancing performance efficiency in SIA „Atlaižu klubs.lv””
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Diplomprojektā autors ir izvēlējies analizēt uzņēmumu SIA Atlaižuklub.lv darbību, kas darbojās Latvijā salīdzinoši jaunā nozarē kolektīvā iepirkšanās. Diplomprojekta tēma ir SIA Atlaižuklubs.lv darba efektivitātes paaugstināšanas projekts.Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 69 lpp., grafiskās daļas apjoms ir 16lpp. Diplomprojektā ir iekļautas 28 tabulas, 27 attēli. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: Analītiskajai daļā autors izpēta un raksturo SIA Atlaižuklubs.lv uzņēmumu un tā kolektīvās iepirkšanās portālu www.citylife.lv. Šajā nodaļā autors izpēta uzņēmuma iekšējo vidi, ārējo tieši ietekmējošo un netieši ietekmējoši vidi, kā arī nozari, kurā darbojas uzņēmums. Autors izstrādā uzņēmuma SVID analīzi, lai noteiktu uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī noskaidrotu uzņēmuma iespējas un saistošos draudus. Pamatojoties uz veikto analīzi autors izvirza veidus, kā paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti. Projektu aprēķinu daļā autors piedāvā trīs atsevišķus projektus, kas izstrādāti ar mērķi uzlabot uzņēmuma darbību. Autora piedāvātie projekti pakalpojumus sortimenta paplašināšanas projekts, sociālo mēdiju kontu apkalpošanas projekts, jauna portāla iegādesvai izveidošanas projekts. Nodaļas beigās ir veikts visu trīs projektu ieguldīto resursu novērtējums un efektivitātes aprēķins. Tehnoloģiskajā daļā autors apskata uzņēmumam ļoti aktuālu tēmu datu bāzes veidošana. Autors piedāvā uzņēmumam izveidot sadarbības partneru datu bāzes izveidi, kas sevī atspoguļotu nepieciešamo informāciju par vairāk kā 1000 uzņēmuma sadarbības partneriem. Autors piedāvā uzņēmumam izveidot datu bāzi MS Access datorprogrammā, kā arī atveido datu bāzes eksportēšanas iespējas. Darba aizsardzības nodaļā autors apraksta MK noteikumos noteiktā normatīvās prasības darba vietā, iespējamos darba aizsardzības riskus un izstrādā darba aizsardzības plānu. Grafiskajā daļā tiek atspoguļots projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie vizuālie rezultāti, kas tika izveidoti darba procesā
Keywords SIA Atlaižu klubs.lv darba efektivitātes paaugstināšana projekts
Keywords in English Project for enhancing performance efficiency in SIA Atlaižu klubs.lv
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 09.01.2012 10:32:44