Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Eiropā lietoto “bonus-malus” modeļu adaptācija Latvijas autovadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju vadības sistēmai
Title in English Adaptation of the models of “bonus-malus” used in Europe to the Latvian motor insurance premium management system
Department
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer Ilze Zariņa-Cīrule
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijas un Eiropas valstu BMS (bonus – malus sistēmas), kā arī to, kā citas valstis veicina piesārņojuma samazināšanu, un ar šo apskatīto tēmu palīdzību veikt optimizācijas procesu Latvijas bonus – malus sistēmai. Balstoties uz izvirzīto bakalaura darba mērķi, tika izveidots ietekmējošo faktoru papildinājums Latvijas BMS, kā arī tika izveidots matemātisks aprēķins Puasona modelim, un ar EXCEL programmas VBA (Visual Basic for Application) rīka palīdzību tika izveidotas divas formas, kur viena no tām veic jaunus un korektus ierakstus datu bāzes tabulā, bet otra forma veic aprēķinu izveidotajai bonus – malus sistēmai, kas ir balstīta uz Puasona modeļa aprēķinu un izpētītajām Eiropas valstīm. Bakalaura darbs sastāv no 69 lapaspusēm, 16 attēliem, 8 tabulām, 3 pielikumiem un 24 literatūras avotiem.
Keywords Bonus – malus sistēma, Latvijas BMS adaptācija, sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana
Keywords in English Bonus – malus system, adoption of Latvia's BMS, compulsory insurance of civil liability of the owner of the road vehicle
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 31.05.2023 12:17:12