Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Apvienošanās un pārņemšanas ietekme uz finanšu risku Vācijas tirgū
Title in English Impact of M&A on financial risk in the German market
Department
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Marina Kudinska
Abstract Šī bakalaura darba ietvaros tika izprasta finanšu riska būtība, izanalizēta apvienošanās un pārņemšanas darījumu statistika Vācijas tirgū, novērtēta apvienošanas un pārņemšanas ietekme uz uzņēmumu Vācijas tirgū. Izvēlētajiem uzņēmumiem tika pētīti finanšu riska koeficienti, piemēram, Altmana Z vērtība, aktīvu atdeve, kapitāla atdeve u.c. Lai novērtētu, vai koeficienti ir mainījušies pirms un pēc apvienošanas vai pārņemšanas darījuma, tika izmantots neparametrisks Manna-Vitneja U tests un lineārā regresija, kas tika veidota Python programmēšanas valodā. Darba izstrādē tika iegūti sekojošie rezultāti: 1. Darījumi neietekmē Altmana Z vērtību Vācijas tirgū. 2. Apvienošanas un pārņemšanas darījumi Vācijas tirgū dažreiz ietekmē aktīvu atdevi, kapitāla atdevi, starpseguma likviditātes rādītāju un peļņu uz akciju. 3. Apvienošanas un pārņemšanas darījumi Vācijas tirgū bieži ietekmē akcionāru pašu kapitālu, tirgus kapitalizāciju, apgrozāmā kapitāla koeficientu un pārdošanas ieņēmumus. 4. Akcionāru pašu kapitāls, apgrozāmā kapitāla koeficients ir pieauguši visos gadījumos, kur Manna-Vitneja U tests uzrādīja būtisku atšķirību starp vidējām vērtībām pirms un pēc darījuma. Savukārt tirgus kapitalizācija pieauga visos darījumos, izņemot vienu. 5. Lineārā tendence par visu pētīto periodu pārsvarā ir augšupejoša, tas ir, pozitīva. Savukārt, lineārā tendence pēc uzņēmuma apvienošanas vai pārņemšanas var būt gan pozitīva, gan negatīva, atkarībā no koeficienta un uzņēmuma. Darbs satur 65 lappuses, 20 attēlus, 34 tabulas, 44 pielikumus.
Keywords Apvienošanās un pārņemšanas, finanšu risks, M&A
Keywords in English Mergers and acquisitions, financial risks, M&A
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 30.05.2023 16:43:04