Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Starpniecības uzņēmumu darbības pilnveidošanas projekts kravu pārvadājumos Latvijā”
Title in English „Project for enhancing business performance of intermediary companies in cargo transportations in Latvia”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Abstract Diplomprojekta autors: Tomiņš H. (2011) Diplomprojekta tēma: Starpniecības uzņēmumu darbības pilnveidošanas projekts kravu pārvadājumos Latvijā. Autors studē: RTU IEVF Uzņēmējdarbības un vadīšanas Tālākizglītības nodaļā, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt starpniecības uzņēmumu darbības pilnveidošanas projektu kravu pārvadājumos Latvijā. Pirmajā diplomprojekta daļā izanalizēts un raksturots uzņēmums SIA Arijus Logistics. Otrajā daļā ir piedāvāti dažādi priekšlikumi starpniecības uzņēmumu darbības pilnveidošanai, kā arī veikti aprēķini un piedāvātas alternatīvas. Trešajā daļā ir piedāvāta starpniecības uzņēmumu tehnoloģisko procesu pilnveidošana, ieviešot ienākošo un izejošo rēķinu elektronisku uzskaites sistēmu. Ceturtajā daļā ir veikta darba drošības analīze un piedāvāti pilnveidošanas priekšlikumi. Piektā daļa sastāv no diplomprojekta grafiskās daļas, kurā ir apkopoti visi analīzes un aprēķinu grafiskie elementi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: SIA Arijus Logistics uzņēmumam jāizveido jauna importa kravu uzskaites sistēma, kā arī ir radusies nepieciešamība ieviest konteineru pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu elektronisku uzskaites sistēmu. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām pamatnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī no grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 18 att., 13 tab., bibliogrāfija - 23 avoti latviešu, 4 angļu un 1 krievu valodā. Diplomprojektam pievienoti 6 pielikumi un grafiskā daļa, kura sastāv no 27 lapām.
Keywords Starpniecības uzņēmumu darbības pilnveidošanas projekts kravu pārvadājumos Latvijā
Keywords in English Project for enhancing business performance of intermediary companies in cargo transportations in Lat
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 06.01.2012 10:33:08