Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Metināšanas darbu risku samazināšanas pasākumu izstrāde metālapstrādes sfērā
Title in English Development of welding work related risk reduction measures in the field of metalworking
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Ēriks Kamergrauzis
Abstract Maģistra darba autors: Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta maģistra profesionālo studiju programmas “Darba aizsardzība” 2. kursa neklātienes students Edmunds Kokins. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing. Jānis Bērziņš. Maģistra darba nosaukums: “Metināšanas darbu risku samazināšanas pasākumu izstrāde metālapstrādes sfērā” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 85 lapaspusēm. Maģistra darbs satur 23 tabulas un 28 attēlus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darbā izmantoto literatūras avotu sarakstā ietveri 27 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir pētīt metinātāju darba vides risku saistītās problēmas un to novērtēšanu ražošanas uzņēmumā, kā arī izstrādāt priekšlikumus metinātāja darba vides riska samazināšanai. Darba teorētiskajā daļā tiek izskatīta metālapstrādes nozare, metināšanas riski un darba aizsardzība metālapstrādē. Izpētītas un aprakstītas maģistra darbā pielietotās darba vides risku faktoru novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā tiek analizēts metālapstrādes uzņēmums. Identificēti metālapstrādes uzņēmuma metinātāju darba vides riska faktori izmantojot daudzfunkcionālo mēraparātu un veikta darba vides risku novērtēšana ar Somijas 5 baļļu metodi un pielietojot ergonomiskā riska noteikšanas vienādojumu un trokšņa līmeņa noteikšanas vienādojumus. Darba praktiskajā daļā tiek izvirzīti priekšlikumi metinātāju darba vides riska faktoru samazināšanai. Tiek aprakstīta priekšlikumu būtība un uzņēmuma darbības metinātāju darba vides risku samazināšanai. Izveidots preventīvo pasākumu plāns metinātāju darba vides riska samazināšanas izvirzītajiem priekšlikumiem. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Metālapstrāde, metinātāji, darba aizsardzība, darba vides risku novērtējums
Keywords in English Metalworking, welders, work safety, assessment of risks to the working environment
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 26.05.2023 11:49:38