Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Dubultās rezidences kompānijas nodokļu režīmi”
Title in English “Tax Regulations of Companies with Dual Residency”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor T.Vanaga, RTU lektore
Reviewer I.Jevinga, RTU docente
Abstract Diplomdarba nosaukums Dubultās rezidences kompānijas nodokļu režīmi. Darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt nodokļu politiku Latvijā un ārvalstīs attiecībā uz Uzņēmuma ienākuma nodokli, lai izvērtētu dubultās rezidences uzņēmumu darbības principu pamatotību. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Iepazīties ar Uzņēmuma ienākuma nodokli Latvijā; 2. Iepazīties ar ārzonu kompāniju būtību un to nodokļu režīmiem attiecībā uz Latvijas uzņēmējiem; 3. Raksturot dubultās aplikšanas ar nodokli ierobežojumu regulējošo likumdošanu un citus normatīvos aktus; 4. Salīdzināt un analizēt dubultās rezidences kompāniju nodokļu režīmu priekšrocības Latvijas uzņēmēju acīs. Par darba priekšmetu tika izvēlēti dubultās rezidences jeb ārzonu uzņēmumu nodokļu režīmi. Lai apskatītu un izanalizētu šos nodokļu režīmus par darba objektu tika izvēlēts Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Darbs satur 68 lapas un sastāv no trim nodaļām, kur katra ietver vairākas apakšnodaļas. Pirmajā sadaļā tiek aprakstīti dubultās rezidences izveidošanas raksturojums un ārzonu uzņēmumu izmantošanas iespējas. Otrajā sadaļā tiek aprakstītas uzņēmuma nodokļu sistēmas Latvijā un ārvalstīs, izskatītas dubultās nodokļu aplikšanas ierobežojumi, kurus nosaka valstu starpā noslēgtas konvencijas, minēti piemēri konvenciju pielietošanai Latvijā. Trešajā sadaļā ir salīdzināts Uzņēmuma ienākuma nodoklis Latvijā un citās valstīs, apskatītas iespējas Latvijas uzņēmējam izmantot ārvalstu nodokļu režīmus un starptautiskos līgumus savu nodokļu plānošanā, veikta iegūto datu analīze. Sadaļa ir ilustrēta ar tabulām, grafikiem un attēliem. Darba nobeigumā autore ir izdarījusi un atzīmējusi pamatotus secinājumus, ka arī iekļāvusi no tiem izrietošus priekšlikumus. Darba tapšanā ir izmantoti dažādi rakstiski materiāli, tādi kā zinātniskā literatūra, speciālā literatūra, mācību literatūra, izziņu literatūra, publikācijas periodikā, publikācijas internetā, statistisko datu krājumi, likumdošanas normatīvu aktu krājumi, ka arī iegūto materiālu analīze, salīdzinājums un personīgais vērtējums.
Keywords nodokļu režīmi,dubultās rezidences .
Keywords in English tax regulation,dual residency.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 05.01.2012 12:25:08