Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Administratīvi teritoriālās reformas ekonomiskās ietekmes izvērtējums Smiltenes novadā
Title in English Evaluation of the economic impact of the administrative territorial reform in Smiltene region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Irina Voronova
Abstract Darba autors ir Alise Kazeka. Bakalaura darbs “Administratīvi teritoriālās reformas ekonomiskās ietekmes izvērtējums Smiltenes novadā”. Darba vadītājs Mg. oec., docents (prakt.) Normunds Balabka. Darba mērķis ir veikt Smiltenes novada administratīvi teritoriālās reformas sociāli ekonomisko novērtējumu. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas. Teorētiskajā daļā ir sniegts ieskats sociāli ekonomisko procesu modelēšanā un reģionālajā politikā. Analītiskajā daļā tiek apskatīta Skandināvijas valstu- Somijas un Dānijas reģionālā politika un pieredze administratīvi teritoriālo reformu īstenošanā, Latvijas reģionālā politika un administratīvi teritoriālās reformas, tiek veikts Smiltenes novada ekonomiskās ietekmes izvērtējums administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, izvērtējot apvienoto novadu finanšu un ekonomiskās aktivitātes rādītājus, turpmākās attīstības iespējas un veicot iedzīvotāju aptauju un intervijas ar ekspertiem par administratīvi teritoriālās reformas norisi Smiltenes novadā. Darba rezultātā tika veikti secinājumi par administratīvi teritoriālās reformas ekonomisko ietekmi Smiltenes novadā un izvirzīti priekšlikumi Smiltenes novada attīstībai pēc administratīvi teritoriālās reformas procesa. Darbs sastāv no 59 lapaspusēm un 3 pielikumiem, darbā ir iekļauti 15 attēli un 6 tabulas. Darbā izmantoti 56 avoti.
Keywords administratīvi teritoriālā reforma, novads, ekonomiskā ietekme, pašvaldība, attīstība
Keywords in English administrative-territorial reform, region, economic impact, municipality, development
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 23.05.2023 14:38:46