Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pārrobežu shēmu ziņošanas pienākuma salīdzinājums ES un Lielbritānijā”
Title in English “Comparison of Cross-border Scheme Reporting Obligations in the EU and the United Kingdom”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer Māris Jurušs
Abstract Bakalaura darba “Pārrobežu ziņošanas shēmu pienākuma salīdzinājums ES un Lielbritānijā” mērķis ir analizēt Eiropas Savienības dalībvalstīs (DAC6) un Lielbritānijā (MDR) pastāvošus ziņošanas režīmu būtību un efektivitāti, novērtēt to ietekmi uz uzņēmējdarbību un izprast to ekonomisko nozīmi, papildus noteikt ar ziņošanas pienākuma saistītus riskus. Darba aktualitāte ir saistīta ar būtiski attīstīto digitālo vidi, kā arī ļoti straujas šodienas uzņēmējdarbības attīstību, kas, savukārt, ļauj organizēt tāda veida shēmas, ar kuru palīdzību tiek veiktas agresīvu nodokļu plānošanas pasākumi un/vai izvairīšanas no nodokļu maksāšanas pienākuma. Darba pētījuma objekts ir pārrobežu ziņošanas shēmu pienākums. Pētījuma priekšmets ir pārrobežu ziņošanas shēmu pienākuma atšķirības ES un Lielbritānijā. Šī darba pirmajā daļā ir apskatīta pārrobežu shēmu starptautisko ziņošanas pienākumu teorētiskie aspekti, proti, kas ir DAC6 un MDR, veikta to salīdzināšana, kā arī tika izskatīts ar tiem saistīts esošais regulējums un to ziņošanas režīmu piemērošanas gadījumi. Papildus ir veikts īss ieskāts DAC direktīvas nākotnes attīstības iespējam. Darba otrajā daļā ir veikta analīze, attiecībā uz pārrobežu shēmu starptautisko ziņošanas pienākumu lomu ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Šīs analizēs rezultātā, autore secināja, ka pārrobežu ziņošanas shēmu pienākums – ir process, kuram ir nepieciešama pilnveidošana. Tas bieži tiek uzskatīts par nesamērīgu ar tā izvirzītajiem sākotnējiem mērķiem, un pienākumu aprakstam izmantotais formulējums nav pietiekami skaidrs. Darba trešajā un ceturtajā daļā, autore veic pārrobežu ziņošanas shēmu pienākumu salīdzinājumu praktiskajā piemērošanā, veic nodokļu risku izvērtēšanu, kā arī apskatā neseno tiesvedību, attiecība uz DAC6 noteikumu nesamērīgumu ar ES tiesību vispārējiem principiem. Šis darbs sastāv no 4 tematiskām nodaļām, 57 lpp, 11 attēliem, 4 tabulām, 1 pielikuma, tajā tiek izmantoti 29 literatūras avoti. Atslēgvārdi: pārrobežu shēmu starptautisko ziņošanas pienākumi, DAC6, MDR, starptautiskās nodokļu saistības, nodokļu riski, galvenā ieguvuma tests.
Keywords pārrobežu shēmu starptautisko ziņošanas pienākumi, DAC6, MDR, starptautiskās nodokļu saistības, nodokļu riski, galvenā ieguvuma tests
Keywords in English cross-border reporting obligation, DAC6, MDR, international tax obligations, tax risks, main benefit test
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 16.05.2023 22:41:34