Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atzīto ekonomisko operatoru programmu salīdzinošā analīze”
Title in English “Comparative Analysis of Programs of Authorized Economic Operators”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Sandra Kārkliņa-Ādmine
Abstract Bakalaura darba tēma ir Atzīto ekonomisko operatoru programmu salīdzinošā analīze. Darba tēma ir aktuāla, jo starptautiskā tirdzniecība nepārtraukti attīstās un Atzīto ekonomisko operatoru programma ir lielisks rīkos, lai palīdzētu un atvieglotu uzņēmumu dalību tajā. Paralēli veicinot muitas un uzņēmēdarbības savstarpējo sadarbību. Atzīto ekonomisko operatoru sertifikāts ir rentabls rādītājs uzņēmumam starptautiskajā tirdzniecībā, jo ir atzīts 97 Pasaules muitas organizācijas dalībvalstīs, kā arī vairāk kā 20 dalībvalstis ir ceļā uz programmas ieviešanu valstī. AEO programma ir kā virzītājspēks, lai veicinātu drošu un iepriekš paredzamu starptautiskās tirdzniecības vidi, kas balstās uz muitas iestādes un uzņēmēju iepriekšējās vienošanās pamata. Lai gan AEO programmas mērķis ir starptautiskās tirdzniecības veicināšana uz muitas un uzņēmēju sadarbības pamata, tomēr pastāv viedoklis, ka programma ir izsmelta un neaktuāla mainīgajai starptautiskajai tirdzniecības jomai. Kā arī uzņēmumiem neatmaksājas ieguldīt finanšu līdzekļus AEP sertifikātu iegūšanai. Bakalaura darba mērķis ir veikt salīdzinošo un novērtējošo analīzi starp Eiropas Savienības, Brazīlijas, Japānas un Šveices Atzīto ekonomisko operatoru programmām. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi darba uzdevumi: 1. Izzināt vispārējo informāciju par AEO programmas koncepciju un būtību. 2. Izpētīt AEO statusa piešķiršanas prasības veidus un kārtību ES, Brazīlijā, Japānā un Šveicē. 3. Savstarpēji salīdzināt AEO programmas dalībnieku ieguvumus ES, Brazīlijā, Japānā un Šveicē. 4. Salīdzinošās novērtēšanas procesa gaitā identificēt veiksmīgākos AEO programmas realizētājus. 5. Balstoties uz iegūto informāciju, sniegt priekšlikumus AEO programmas efektivizācijai. Pirmajā bakalaura nodaļā ir analizēts muitas funkciju un SAFE standartu vispārīgais raksturojums, ka pamats AEO programmas izveidē. Savukārt darba otrajā nodaļa ir apskatīts AEO programmas vispārīgais raksturojums un veikta saldzinošā analīze starp Brazīlijas, Japānas, Šveices un Eiropas Savienības AEO programmām. Bakalaura darbs sastāv no 52 lapaspusēm, 2 nodaļām, tajā attēloti 12 attēli un 6 tabulas. Bakalaura darba sagatavošanā izmantots 21 dažāds informācijas avots
Keywords Atzīto ekonomisko operatoru programma
Keywords in English Programs of Authorized Economic Operators
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 16.05.2023 17:59:11