Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Saistīto personu jēdziena atšķirību transfertcenu noteikšanā starptautiskās prakses analīze”
Title in English “Analysis of the Differences in the Concept of Related Parties in Determing Transfer Pricing in International Practice”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer Māris Jurušs
Abstract Bakalaura darba “Saistīto personu jēdziena atšķirību transfertcenu noteikšanā starptautiskās prakses analīze” mērķis ir analizēt saistīto personu definīciju atšķirības OECD valstu profilu transfertcenu datubāzē, novērtēt to ekonomisko nozīmi, kā arī secināt par to rezultātā izraisītiem riskiem MNE darbībā. Darba aktualitāte ir saistīta ar starptautisko nodokļu sistēmu atšķirību ļaunprātīgai izmantošanai ar nolūku, izvairīties no nodokļu maksāšanas un/vai to optimizēt. Pētījuma objekts ir transfertcenas. Pētījuma priekšmets ir transfertcenu elementa – saistīto personu – atšķirīgā definējuma dēļ radītā tiesiskā un ekonomiskā ietekme uz MNE darbību. Darba pirmajā daļā ir transfertcenu un daudznacionālo uzņēmumu ekonomiskā būtība un nozīme tautsaimniecībā, novērtēta starptautisko uzņēmumu izplatība pasaulē, autore pēta zinātnisko literatūru un starptautisko transfertcenu regulējumu, kā rezultātā autore konstatēja saistīto personu definēšanas būtisko nozīmi un pētījumu trūkumu saistīto personu definīcijas salīdzinājuma un piemērošanas jomā. Darba otrajā daļā analizēta transfertcenu elementu un to interpretēšanas dažādība,veikta saistīto personu tiesvedības prakses analīze. Pamatojoties uz saistīto personu definējumu salīdzinājumu trūkumu, autore veica 73 valstu transfertcenu profilu analīzi un ir izstrādājusi salīdzinošo tabulu. Darba trešajā daļā autore veic MNE nodokļu risku politikas pilnveidošanas praktisku piemērošanu vienā no MNE, izmantojot COSO modeli un integrējot veiktās analīzes rezultātā izstrādāto tabulu MNE uzņēmuma kontroles darbībās, tādējādi samazinot nodokļu riskus un to vadāmību. Autore secina, ka izstrādātā saistīto personu salīdzinošā tabula un algoritms, ar kuru var noteikt MNE uzņēmumu saistības, var tikt integrēti MNE nodokļu risku dalīšanas politikā, būtiski samazinot riskus, ar ko var saskarties daudznacionālie uzņēmumi valstu saistīto personu krietni atšķirīgo interpretāciju dēļ. Darbs sastāv no 3 daļām, 63 lpp., 13 attēliem, 10 tabulām, 4 pielikumiem. Atslēgvārdi: saistītās personas, transfertcenas, starptautiskās nodokļu saistības, nodokļu riski.
Keywords saistītās personas, transfertcenas, starptautiskās nodokļu saistības, nodokļu riski
Keywords in English related parties, transfer pricing, international tax liabilities, tax risks
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 14.05.2023 18:20:41