Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language Stikla atlikumu pārstrāde
Title in English Glass waste recycling
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dagnija Blumberga
Reviewer Armands Grāvelsiņš
Abstract Ik gadu pasaulē un Latvijā sadzīves atkritumu apjoms nepārtraukti pieaug, kur aptuveni 11 % no to kopējā apjoma ir tieši stikls. Stikls ir materiāls, kas vērtējams kā resurss, ko iespējams pārstrādāt bezgalīgi daudzas reizes visdažādākajos produktos. Pārstrādāt inovatīvos materiālos kā aerogels, putu stiklā, jaunā stikla tarā, lokšņu stiklā, būvmateriālos, ceļa segumos, kur stikla atgūšanai no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas kā resursam ir būtiska nozīme, lai samazinātu sadzīves atkritumu poligonos apglabāto atkritumu apjomu un nodrošinātu valsts ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, kā arī samazinātu izsmeļamo dabas resursu izstrādi un vides piesārņojumu. Darbā tiek sniegts vispārējs ieskats stikla atlikumu sastāvā, galvenajās raksturojošajās īpašībās, dzīves cikla radītajā ietekmē uz vidi un vietu aprites ekonomikā. Autore pievēršas stikla atkārtotas izmantošanas un dažādajām pārstrādes iespējām, lai pamatotu stikla kā izejmateriāla un resursa vērtību un tā ietekmi uz vidi. Ražošanas procesos daļu izsmeļamo dabas resursu aizstājot ar stikla atlikumiem. Lai izvērtētu optimālāko stikla atlikumu pārstrādes modeli Latvijai, ir apkopota un izvērtēta citu valstu pieredze stikla atlikumu pārstrādes jomā, veikta sasitošo normatīvo aktu analīze un Latvijas teritorijā radīto un atgūto materiālu apjomu aplēse. Tika veikts esošās stikla atlikumu pārstrādes un citas perspektīvākas stikla atlikumu pārstrādes sistēmas piemērotības izvērtējums. Lai uzlabotu stikla atkritumu pārstrādes situāciju Latvijā, darbā tika modelēts izlietotā stikla pārstrādes sistēmas modelis. Tajā ir analizēts un pēc atlasītiem kritērijiem izvērtēts, kurš no otrreizējās stikla pārstrādes veidiem būtu optimālākais Latvijai. Stikla atlikumu pārstrādes tehnoloģiju salīdzināšanai un vērtēšanai, ir analizēti katra modeļa darbības principi. Darba nobeigumā ir sniegti galvenie secinājumi, kas gūti pētījuma rezultātā, stikla atlikumu pārstrādes optimālākā modeļa ieviešanai valstī. Maģistra darbs sastāv no 80 lapaspusēm, 4 nodaļām, 10 apakšnodaļām, 22 attēliem, 18 tabulām un 116 informācijas avotiem.
Keywords stikla atlikumu pārstrāde, stikla atkritumi, stikla pārstrādes tehnoloģijas
Keywords in English recycling of glass waste, glass waste, glass recycling technologies
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 11.05.2023 14:23:11