Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Digitālo nomadu apmeklētākās pilsētas un faktori, kas ietekmē viņu izvēli
Title in English Most Visited Cities by Digital Nomads and Factors that Influence their Destination Choice
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Rihards Zeiļa
Abstract Šis bakalaura darbs sniedz teorētisku apskatu, lai identificētu faktorus, kas ietekmē digitālo nomadu galamērķa izvēli un noteiktu mērvienības katram no šiem faktoriem. Digitālais nomads jeb digitālais klejotājs ir persona, kas izmanto tehnoloģijas, lai savu darbu veiktu attālināti un to var darīt no jebkuras pasaules vietas, ja vien ir nepieciešamie interneta resursi (MBO Partners, 2021). Balstoties uz teorētisko izpētes daļu, kā vissvarīgākie faktori tiek minēti: ekonomiskie aspekti, pieejamie interneta resursi, klimata faktori, digitālo nomadu kopiena, valoda un kultūra, laika zonas, tiesiskie nerezidentenu uzturēšanās regulējumi, dzīves vietu un kopstrādes telpu (coworking) pieejamība, pilsētas loģistika un publiskā transporta sistēma un drošība. Tomēr daži no šiem faktoriem netika iekļauti pētījumā, jo tos ir grūti kvantificēt un izmērīt objektīvi, kā arī tie ir individuāli vai ļoti dinamiski. Pētījums analizē datus par 29 visbiežāk apmeklētajām digitālo nomadu pilsētām un izmanto daudzkārtēju regresijas analīzi, lai noteiktu nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē galamērķa izvēli. Pētījumā konstatēts, ka digitālo nomadu skaits pilsētā, gada nokrišņu daudzums un dzīves dārdzība ir statistiski nozīmīgi mainīgie lielumi, lai prognozētu to digitālo nomadu īpatsvaru, kuri ir apmeklējuši konkrēto pilsētu. Pētījuma ierobežojumi ietver nemateriālo faktoru un individuālo izvēļu trūkumu analīzi. Nākotnes pētījumi varētu iekļaut kvalitatīvo datu analīzi, lai saprastu šos nemateriālos faktorus un analizētu digitālo nomadu lēmumu pieņemšanas procesu. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Darbā tiek izmantoti 58 informācijas avoti (atsauces), kā arī iekļautas 5 tabulas un 2 pielikumi.
Keywords Digitālais nomads, ietekmējoši faktori, galamērķa izvēle
Keywords in English Digital nomad, influential factors, destination choice
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 14.04.2023 09:32:18