Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Personīgā finanšu pārvaldība: Saistība starp finanšu pratību un uzkrājumu veidošanas uzvedību
Title in English Personal Financial Management: The relationship between financial literacy and saving behavior
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Zakia Siddiqui
Abstract Pētījumā tiek izskatīta saistība starp finanšu pratību un uzkrājumu veidošanas uzvedību Latvijas iedzīvotāju vidū. Darba mērķis ir noteikt, vai starp šiem mainīgajiem pastāv saistība un cik tā ir nozīmīga, pētījuma ietvaros tika izvirzīta hipotēze, kas paredz, ka starp finanšu pratību un uzkrājumu veidošanas paradumiem pastāv pozitīva korelācija. Lai apstiprinātu vai noliegtu darba hipotēzi, tika veikta tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 103 respondenti. Aptaujas ietvaros dalībniekiem tika uzdoti deviņi jautājumi par personīgo finanšu pratību, kas aizspriedumu mazināšanas nolūkos tika formulēti kā teksta uzdevumi ar vienu pareizo atbildi. Tālāk sekoja 15 jautājumi par dalībnieku uzkrājumu veidošanas paradumiem, kas, savukārt, tika formulēti kā jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem. Datu analīze tika veikta, izmantojot korelācijas analīzi. Empīriskā pētījuma rezultāti liecina, ka starp finanšu pratības līmeni un ietaupījumu veidošanas uzvedību ir statistiski nozīmīga saikne, proti, augstāks finanšu pratības līmenis ir saistīts ar būtiskāku tendenci veidot uzkrājumus. Cilvēki ar vairāk zināšanām par finanšu aspektiem ir labāk sagatavoti budžeta plānošanai, ietaupīšanai un resursu investēšanai. Turklāk tika konstatēts, ka cilvēki, kuri ietaupa lielāku procentuālo daļu no savas ienākumu summas un dara to regulāri, bieži vien ir arī sakrājuši līdzekļus ārkārtas gadījumu fondā. Tas uzsver ietaupīšanas paraduma nozīmi un nepieciešamību izveidot finansiālu drošības tīklu neparedzētām situācijām. Šī pētījuma konstatējumi var tikt pielietoti finanšu izglītības programmu izstrādei un uzlabošanai, kā arī ietaupījumu veicināšanas pasākumu veidošanai Latvijas valsts un privātajā sektorā. Turpmāk ieteicams veikt līdzīgus pētījumus ar lielāku respondentu skaitu un plašāku geogrāfisko aptveri, lai iegūtu precīzākus rezultātus un izprastu citu faktoru, kā piemēram, izglītības līmeņa vai dzimuma, ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju finanšu prasmēm un ietaupījumu veidošanas uzvedību. Bakalaura darbam ir 41 lappuse, trīs tabulas un 61 literatūras avots.
Keywords finanšu pratība, finanšu izglītība, uzkrājumu veidošanas uzvedība, ietaupīšana
Keywords in English financial literacy, saving behavior, financial education, personal financial management, decision-making, saving habits
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 13.04.2023 22:10:08