Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas vēsturiskā attīstība saistībā ar kontrabandas apkarošanu”
Title in English “Historical Development of Customs in Connection with Combatting Smuggling”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis, RTU docents
Reviewer A.Čevers, RTU docents
Abstract Diplomdarbs Muitas vēsturiskā attīstība saistībā ar kontrabandas apkarošanu izstrādāts balstoties uz tēmas lielu aktualitāti mūsdienu situācijā. Darbs sastāv no trim nodaļām, kuras loģiski sadalītas apakšnodaļās un secīgi papildina cita citu. Pirmās nodaļas ietvaros autors izskata muitas vēsturiskās attīstības gaitu Latvijas teritorijā un Eiropas valstīs. Vēsturiskās attīstības gaitā analizēta muitas attīstība pa vēsturiskajiem periodiem. Darba otrajā nodaļā analizēta muitas darbību reglamentējošā normatīvā bāze nacionālajā un starptautiskajā mērogā, kā arī dažāda līmeņa starptautiskās institūcijas, kuras ir leģitimizētas izdot starptautiskos normatīvos aktus muitas darbības jomā. Trešā nodaļa dod pilnīgu ieskatu par kontrabandas izcelsmi, tās krimināltiesisko raksturojumu un kontrabandu veicinošajiem apstākļiem mūsdienu situācijā Latvijas kontekstā. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot muitas vēsturiskās attīstības etapus, kontrabandas būtību un to veicinošos apstākļus un sniegt priekšlikumus muitas darba procesa uzlabošanai un optimizēšanai kontrabandas apkarošanas jomā. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi ir jāveic sekojošie uzdevumi: Jāapskata muitas vēsturiskās attīstības etapi Latvijas teritorijā un Eiropas valstīs; Jāizvērtē muitas darbību reglamentējošo normatīvo aktu būtību starptautiskajā un nacionālajā līmenī; Jāapskata kontrabandas vēsturiskais un krimināltiesiskais aspekti; Jāizanalizē kontrabandu veicinošie apstākļi Latvijā; Jāizstrādā priekšlikumi kontrabandas mazināšanas jomā. Darbs satur autora izdarītos secinājumus un izstrādātos priekšlikumus.
Keywords Muitas vēsturiskā attīstība saistībā ar kontrabandas apkarošanu Aleksandrs Semikovs
Keywords in English Historical development of the Customs of smuggling Aleksandrs Semikovs
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 18.12.2011 12:23:30