Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Būvkonstrukciju ugunsaizsardzības risinājumi un to pilnveide
Title in English Fire protection solutions of building structures and their improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andrejs Mihailovs
Reviewer Igors Ponomarjovs
Abstract Anotācija Darba autors: Edgars Kāpostiņš Zinātniskais vadītājs:Andrejs Mihailovs Darba temats: “Būvkonstrukciju ugunsaizsardzības risinājumi un aktuālās tendences” Darba apjoms: darbs sastāv no 57 lapaspusēm, satur 4 tabulas, 26 attēlus un 6 pielikumus Darbā izmantotie materiāli: Darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 21 literatūras avotus. Tie ir Ministru kabineta noteikumi, informācija no interneta, būvmateriālu ražotāju informatīvie bukleti un nepublicētie dati. Darba galvenie rezultāti: Darbā izanalizēti un atspoguļoti būtiskākie spēkā esošie un pieejamie normatīvie akti, kas reglamentē būvkonstrukciju ugunsnoturības prasības. Izskatīti aktuālie un efektīvākie paņēmieni būvkonstrukciju ugunsaizsardzības nodrošināšanai ar dažādu tehnoloģiju pielietojumu, kas pašlaik ir aktuāls ražotāju tirgū un ir piedāvājumā iegādei, kā arī to pareiza pielietošana mērķa sasniegšanai. Pievērsta uzmanība un izskatīta būvkonstrukciju ugunsaizsardzības apstrādes kvalitātes kontroles veikšanai. Kādā veidā varam pārbaudīt aizsargmateriālu atbilstību projektā noteiktajām prasībām, kā arī kur iegūt informāciju par pielietoto materiālu īpašībām un ražotāju noteiktajām prasībām to montēšanā. Turpmākajā, kontrolējošo institūciju, darbībā var tikt panākta kontroles iespēju paaugstināšana un iemaņu pilnveidošana, lai novērstu nepilnību rašanos būvdarbu laikā kā arī turpmākajā ēkas ekspluatācijas laikā, veicinot drošu ēkas telpu lietošanu. Darbā sniegti priekšlikumi būvkonstrukciju pretuguns aizsargslāņa pārbaudei un kontrolei un kur iespējams iegūt nepieciešamo informāciju.
Keywords ugunsdrošība; konstrukciju aizsargmateriāli; Būvkonstrukciju ugunsaizsardzības
Keywords in English fire safety; construction protective materials; Fire protection of building structures
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 19.01.2023 02:05:32