Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Eiropas futbola klubu finansiālās dzīvotspējas novērtējums Covid-19 globālās pandēmijas laikā.
Title in English Financial viability assessment of European football clubs during the global pandemic of Covid-19.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jūlija Bistrova
Reviewer Ludmila Rozgina
Abstract Maģistra darba autore: Rustams Usmanovs Maģistra darba zinātniskā vadītāja: RTU profesore, Dr.oec, Julija Bistrova Maģistra darba tēma: Eiropas futbola klubu finansiālās dzīvotspējas novērtējums Covid-19 globālās pandēmijas laikā. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur ievadu, pētījuma teorētisko ietvaru, metodoloģiju, empīrisko daļu, autora secinājumus un ieteikumus. Darba apjoms ir 89 lappuses, tajā iekļauti 9 attēli, 12 tabulas un 7 formulas. Bibliogrāfija satur 190 avotus angļu valodā. Turklāt darbā ir pielikums ar 10 pielikumiem. Svarīgākie rezultāti: Maģistra darba projekts sniedza visaptverošu priekšstatu par pētītajiem Eiropas futbola klubiem, radot papildu vērtību akadēmiskajai literatūrai, būdams pirmais šāda veida darbs, kurā tiek salīdzināti rezultāti, kas iegūti no bankrota prognozēšanas modeļiem ar finansiālās veselības analīzi, kas pielāgota ar cienījamu biznesa analīzi. kompānijas. Pētījums arī skaidri parādīja globālās COVID-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz atlasīto Eiropas futbola klubu izlasi, ņemot vērā to finansiālo ilgtspēju. Divu iekšpandēmijas finanšu gadu analīze parādīja, ka pētīto objektu finanšu rādītāji pirmajā 2019/20 globālās pandēmijas finanšu gadā bija labāki pretstatā otrajam 2020./21. gada globālajam pandēmijas finanšu gadam. Altman (1968) Z'-score, Altman (2000) Z''-score, Springate (1978) un Zmijewski (1984) bankrota prognozēšanas modeļu salīdzinājums iezīmēja atšķirīgu gala rezultātu kontrastu, noraidot hipotēzes attiecībā uz pastāvošām līdzībam starp diviem vai vairākiem modeļiem. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Rustams Usmanovs (2021). Eiropas futbola klubu finansiālās dzīvotspējas novērtējums Covid-19 globālās pandēmijas laikā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, maģistra studiju programma «Uzņēmējdarbības finanses». Atslēgvārdi: finansiālā noturības, futbola klubi, novērtējums, СOVID-19 globālā pandēmija.
Keywords finansiālā noturības, futbola klubi, novērtējums, СOVID-19 globālā pandēmija
Keywords in English financial viability, football clubs, assessment, global pandemic of СOVID-19.
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 16.01.2023 23:46:55