Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Privātuma un publiskuma aspekti daudzīvokļu ēku apbūves arhitektoniskajā risinājumā
Title in English Private and Public Aspects in Architectural Design of Multi-Apartment Housing Areas
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Anita Antenišķe
Reviewer Andra Ulme
Abstract Bakalaura darba tēma “privātuma un publiskuma aspekti daudzdzīvokļu ēku apbūves arhitektoniskajā risinājumā”. Palielinoties iedzīvotāju skaitam, paplašinās pilsētas un pieaug pieprasījums pēc komfortablām un kvalitatīvām daudzdzīvokļu ēkām. Privātums un publiskums ir vieni no svarīgākajiem aspektiem daudzīvokļu ēku arhitektūrā, kas ietekmē cilvēka komfortu, drošības sajūtu un kopējo dzīves kvalitāti. Projektējot daudzīvokļu ēkas, ir jārēķinās ar sociālajiem faktoriem un jārod konkrēti arhitektoniski risinājumi, lai padarītu dzīvojamo vidi ērtu iedzīvotājiem. Pētījuma mērķis ir analizēt ar publiskuma un privātuma aspektiem saistītos arhitektoniskos risinājumus daudzdzīvokļu ēku apbūve Latvijā un citviet pasaulē. Rastie risinājumi var kalpot kā vadlīnijas turpmākās daudzdzīvokļu ēku projektēšanas praksē. Pētījuma ietvaros tiks analizēti privātuma un publiskuma ietekmējošie aspekti daudzdzīvokļu ēku apbūvē, rasti arhitektoniski risinājumi kvalitātes uzlabošanai, kā arī analizēti daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku piemēri Latvijā. Bakalaura darba sastāvu veido divas daļas. Teorētiskais pētījums un skaidrojošais apraksts. Kopējais darbs sastāv no 47 lapaspusēm, tajā skaitā no 32 attēliem, 4 pielikumiem un 6 secinājumiem. Pielikums sastāv no socioloģiskās aptaujas jautājumiem, rezultātiem, ar privātumu un publiskumu saistītu normatīvā regulējuma materiālie Latvijā un bakalaura projekta grafiskās daļas samazinātā formātā. Izmantoto avotu skaits - 42
Keywords Daudzdzīvokļu ēku apbūve, publiskums, privātums, auto novietne, teritorijas labiekārtojums, iekšpagalms, priekšpagalms, plānojums, koplietošanas telpas, publiskas telpas.
Keywords in English multi-apartment housing areas, public, privacy, car parking, landscaping, courtyard, front yard, planning, common areas, public areas.
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 14.01.2023 00:18:12