Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language 0,4 kV – 20 kV tīklu ekspluatācijas tehniskās prasības
Title in English Operating Technical Requirements for 0.4 kV - 20 kV Networks
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Laila Zemīte
Reviewer Nikolajs Breners
Abstract Ēriks V. 0,4 – 20 kV elektrotīklu ekspluatācijas tehnisko prasību pamatojums: bakalaura darbs. Rīga: RTU, 2022. Atslēgas vārdi: elektrotīkls, izbūve, elektroiekārtas, ekspluatācija. Darbs tika izstrādāts ar mērķi izpētīt elektrotīkla izbūves un elektroiekārtu ekspluatācijas prasības, kā arī ieguvumus elektrolīniju ekspluatācijā atkarībā no sprieguma. Inženiertehniski pamatot elektrotīklu izbūves veidu un elektroiekārtu nozīmi elektrotīklā. 20 kV gaisvadu elektrotīkla izbūve, shēmu uzturēšana, slodzes slēdžu apzīmējums un to nozīmē ekspluatācijā un ekspluatācijas prasības, apraksts ir pieejams pirmajā daļā. 1 kV elektrotīkla izbūve, ieguvums salīdzinājumā ar 0,4 kV elektrotīklu. Tīkla ekspluatācija un uzbūves prasības, zemēšanas un pārsprieguma aizsardzības prasības tiek aprakstītas otrajā daļā. Trešajā daļā raksturota zemsprieguma 0,4 kV elektrotīkla izbūve atkarībā no meteoroloģisko apstākļu ietekmes un ekspluatācijas prasībām, gaisvadu līnijām ar izolētiem vadiem vai kailvadiem. Nodaļā parādīti arī zemsprieguma 0,4 kV šķērsojumi un tuvinājumi ar objektiem, kā arī ar citām komunikācijām, aizsargjoslu un trašu attālumi un to salīdzinājums ar 20 kV līnijām. Ceturtajā daļā aprakstīta elektroietaišu pieslēgšana un ekspluatācijas prasības, kā arī elektroietaišu apkope, pieņemot elektroietaises ekspluatācijā. 20 kV elektrolīniju aizsardzība un balstu konstrukcijas, jaudas slēdžu ekspluatācija, balstu marķēšana un uzstādīšana, ekspluatācijas prasības aprakstītas piektajā daļā. Darbs satur 84 lappuses, tai skaitā 4 nodaļas, 54 attēlus, 19 tabulas un 14 informācijas avotus.
Keywords elektrotīkls, izbūve, elektroiekārtas, ekspluatācija. Darbs tika izstrādāts ar mērķi izpētīt elektrotīkla izbūves un elektroiekārtu ekspluatācijas prasības, kā arī ieguvumus elektrolīniju ekspluatācijā atkarībā no sprieguma. Inženiertehniski pamatot elektrotīklu izbūves veidu un elektroiekārtu nozīmi elektrotīklā.
Keywords in English electrical network, construction, electrical equipment, operation. The work was developed with the aim to explain the requirements for the construction of the power grid and the operation of electrical equipment, as well as the benefits of the operation of power lines depending on the voltage. To technically substantiate the type of construction of electrical networks and the role of electrical equipment in the electrical network.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.06.2022 11:45:42