Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Tirdzniecības centrs Rīgā"
Title in English "Shopping center in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Kārlis Kostjukovs
Reviewer Armands Pommers
Abstract Diplomdarba ietvaros tiek izstrādāts bakalaura darbs “Mitruma un sāļu analīze vēsturiskajās mūra ēkās”, kā arī inženiera projekts “Tirdzniecības centrs Rīgā”. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām daļām (literatūras apraksta, metodikas, mērījumu un analīžu rezultātiem) un secinājumiem. Darba mērķis ir analizēt sanāciju sistēmu darbību vēsturiskajās mūra ēkas. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti pieci darba uzdevumi. Aprakstīt mūra ēku degradācijas iemeslus, ko izraisa migrējošais mitrums un nelabvēlīgie sāļi, kā arī aprakstīt, kā ārstēt šādus bojājumus. Veikt mūru mitruma mērījumus trīs ēkām, kam veikti ārstēšanas darbi. Jaunizbūvētajam sanācijas apmetumam veikt analīzes uz nelabvēlīgo sāļu klātbūtni. No iegūtas informācijas analizēt sanāciju sistēmu darbību. Mērķu sasniegšanai tiek izvēlētas trīs vēsturiskās mūra ēkas, kam iepriekš, veiktas hidroizolācijas un sanācijas sistēmu atjaunošanas darbi. Inženierprojekts izstrādāts tirdzniecības centra ēkai Rīgā. Inženierprojektā aprakstīta ēkas tehnoloģiskā funkcionalitāte, arhitektūras un konstruktīvo risinājumu skaidrojumi. Veikts norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, noteiktas ugunsdrošības risinājumu prasības un aprakstīti komunikāciju tīklu risinājumi. Veicot konstrukciju tehniski-ekonomisko salīdzinājumu, noteikts ekonomiskākais ārsienu celtniecības materiāls. Veikti atsevišķu konstruktīvo elementu kontrolaprēķini – dzelzsbetona kolonnai, pamatiem, tērauda kopnei un noslogotākajam kopnes mezglam. Šim projektam izstrādāts darba veikšanas projekts, kas ietver – būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas aprēķinus un aprakstus, grafiskās shēmas, tehnoloģiskās kartes un kalendāro grafiku. Aprakstīta darba aizsardzības un drošības tehnika, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā. Un izstrādāti, Būvniecības koptāme un lokālā tāme. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Tā kopējais apjoms ir 121 lpp, kurās ir 37 attēli, 56 tabulas. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 10 lapām.
Keywords Sāļi, sanācijas sistēma, mūra ēkas, mitrums
Keywords in English Salt attack, historic masonry, raising damp
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 14.06.2022 16:15:05