Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Cementa kompozītu šļūdes deformāciju noteikšana, pielietojot dažādas metodoloģijas" ("Tirdzniecības centra jaunbūve")
Title in English "Determination of creep deformation of cement composites by different methods" ("Shopping centre building")
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Andīna Sprince
Reviewer Albīns Skudra
Abstract Diplomdarbā tika izstrādāta bakalaura daļa par tēmu “Cementa kompozītu šļūdes deformāciju noteikšana, pielietojot dažādas metodoloģijas ” un inženierprojekts “Tirdzniecības centra jaunbūve”. Aktīvi tiek izstrādāti jauni daudz-komponenšu cementa kompozīti, un tiek pētītas iespējas tos izmantot būvkonstrukcijās. Šādi cementa kompozīti ietver cementa kompozītus ar šķiedru stiegrojumu, samazinātu cementa daudzumu, samazinātiem pildvielu izmēriem, ķīmiskajām piedevām, pazeminātu ūdens/cementa attiecību, kā arī daļu cementa aizvietotu ar otrreizējiem izejmateriāliem u.c. Jaunās cementu kompozītu matricas ir ar daudz augstāku stiprību, tās ir izturīgākas, kā arī ekoloģiskākas. Būtiskākā problēma jaunu - nestandarta cementa kompozītu izmantošanai nesošajās būvkonstrukcijās ir to nepietiekami izpētītās šļūdes deformācijas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tika veikta literatūras izpēte par dažādiem cementa kompozītiem, veikta izpēte par šļūdes deformācijām, to dabu un ietekmi uz nesošajām konstrukcijām, kā arī izpētītas un analizētas dažādas cementa kompozītu standartizētas un nestandartizētas šļūdes deformāciju noteikšanas metodoloģijas - gan tādas ar kurām var noteikt šļūdes deformācijas laboratoriski - eksperimentāli, gan tādas, ar kurām šļūdes deformācijas nosakāmas teorētiski - aprēķinu ceļā. No tām izvēlētas 8 standartizētās teorētiski nosakāmo šļūdes deformāciju aprēķinu metodoloģijas, kuras pielietojamas Eiropas reģionam, kas arī tālāk padziļināti analizētas. Izmantojot izvēlētās teorētiskās aprēķina metodoloģijas, tika veikti aprēķini eksperimentāli pētītam cementa kompozītam – references un cementa kompozītam ar 20 % maltu lampu stiklu. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar cementa kompozīta references parauga un cementa kompozīta parauga ar 20 % maltu lampu stiklu eksperimentāli noteiktajām šļūdes deformācijām un šļūdes koeficientu, veikta rezultātu analīze un izteikti secinājumi. Standartizētās teorētisko aprēķinu metodoloģijas ir līdzīgas pēc uzbūves, un to rezultātu atšķirības svārstās no 0,979 līdz 3,654 cementa kompozītam ar 20 % maltu lampu stiklu 90. slogošanas dienā. Pēc datu analīzes kopā ar eksperimentālajiem rezultātiem, secināts, ka standartizētās, teorētiski nosakāmās šļūdes deformāciju aprēķina metodoloģijas, nav korekti pielietojamas nestandarta cementa kompozītiem, jo nepietiekami novērtē vai caur koeficientiem neievērtē izmainītā cementa kompozīta sastāvu (neievērtē samazinātā cementa daudzuma un citu piedevu ietekmi uz šļūdes deformācijām). Inženierprojekts izstrādāts tirdzniecības centra jaunbūvei Sergeja Eizenšteina ielā 47, Rīgā. Projektā apskatīti ēkas arhitektūras risinājumi, inženiertīklu risinājumi, hidroizolācijas, korozijas aizsardzības un ugunsdrošības risinājumi, teritorijas labiekārtojums, inženiertehnisko risinājumu ekonomiskais salīdzinājums dažādu materiālu kolonnām, būvdarbu veikšanas organizācija, darba drošības un aizsardzības prasības, kvalitātes kontrole, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības. Tika sagatavota būvdarbu izmaksu lokālā tāme un koptāme un izveidots būvdarbu kalendārais grafiks. Tika veikts pamatnes un dzlezsbetona pamatu, nesošās dzelzsbetona kolonnas un tērauda pasijas aprēķins. Aprēķināts dzelzsbetona kolonnas balsta mezgls. Ēkas statiskie aprēķini veikti ar aprēķinu programmu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022, mezgla aprēķins veikts programmā ACOLUMN 5.0. Diplomdarba kopējais apjoms ir 235 lapas. Pētnieciskās daļas apjoms: 78 lapas, 21 attēls, 7 tabulas, 4 pielikumi. Inženierdaļas apjoms: 132 lapas, 38 attēli, 12 tabulas. Diplomdarbā izmantoti 98 literatūras avoti. Pielikumu apjoms ir 44 lapas. Grafiskās daļas apjoms ir 10 lapas, kas sastāv no stāva arhitektūras, būvkonstrukciju un darba rasējumiem, ģenerālā plāna un kalendārā grafika.
Keywords cementa kompozīti, šļūdes deformācijas, tirdzniecības centrs
Keywords in English cement composites, creep deformations, shopping centre
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 13.06.2022 18:21:17