Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Metāla šķiedru kontaktzonas izmaiņas betona matricā paaugstinātas temperatūras ietekmē"
Title in English "Changes in the contact zone of metal fibers in concrete matrix due to elevated temperature"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Vitālijs Lūsis
Reviewer Ģirts Būmanis
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Būvražošanas katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām – maģistra pētnieciskā darba un inženierprojekta. Maģistra pētnieciskās daļas tēma ir “Metāla šķiedru kontaktzonas izmaiņas betona matricā paaugstinātas temperatūras ietekmē”. Darba ietvaros ir veikts literatūras apskats, aprakstītas izmaiņas kas notiek betonā un fibrobetonā pēc augstu temperatūru iedarbes. Pētnieciskajā daļā ir veiktas betona spiedes stiprības pārbaudes pirms un pēc apstrādes pie mēreni augstām temperatūrām, līdz pat 200 °C. Papildus tam ir veikti stiegru izraušanas testi pirms termiskās apstrādes un pēc apstrādes pie 200 °C. Ir apkopotas šo stiegru izraušanas spēka-deformāciju līknes un aprēķināta izraušanai nepieciešamā enerģija. Visas pārbaudes ir veiktas trim dažādiem betona sastāviem, kas katrs pārstāv savu betona tipu: normālas stiprības, paaugstinātas stiprības un augstas stiprības betoni. Inženierprojekta daļas tēma ir “Vienstāva tirdzniecības ēka ar tērauda karkasu”. Inženierprojektā apskatīti arhitektūras risinājumi, ugunsdrošības un galvenie inženierkomunikāciju principiālie risinājumi, veikti siltumtehniskie aprēķini. Inženierprojektā aprēķināti galvenie konstrukciju elementi – tērauda kopne, tērauda kolonna, pamati un kopnes savienojuma mezgls. Konstrukciju variantu ekonomiskais salīdzinājums un pamatojums veikts kolonnai. Darbā izstrādāta būvdarbu tehnoloģija, darba organizācija, kā arī aprakstīti drošības tehnika, darba un vides aizsardzības pasākumi. Izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums – lokālā tāme un koptāme. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 191 lapaspusēm. Darbs satur 79 attēlus, 20 tabulas, ir izmantoti 58 literatūras avoti. Darba grafisko daļu veido 9 A1 formāta rasējumi.
Keywords Šķiedrbetons, paaugstināta temperatūra, spiedes stiprības pārbaude, stiegru izraušanas tests, tērauda karkass, tērauda kopne, tērauda kolonna, pamati.
Keywords in English Fiber concrete, thermal load, compressive strength, pull-out test, steel frame, steel truss, steel column, basement.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 13.06.2022 14:44:45