Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Gaisa kvalitātes kontroles uzlabošanas stratēģija slimnīcu telpās"
Title in English "Strategy for improving air quality control in hospital facilitie"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Arturs Lešinskis
Reviewer Renārs Millers
Abstract Ulda Čivžeļa maģistra darbs ir veltīts gaisa kvalitātes kontroles uzlabošanas stratēģijas izstrādei slimnīcu telpās. Maģistra darba kopējos ietvaros ir izpētīti slimnīcas ēku galvenie, simptomātiski izjūtamie gaisa kvalitātes parametri, to ietekme uz gaisa kvalitāti un to ietekmējošie faktori. Izpētītas specifiskās prasības ventilācijas sistēmas projektēšanai, ekspluatēšanai un kopšanai slimnīcas ēkās. Maģistra darba literatūras kritiskajā analīzē ir izpētīti galvenie gaisa kvalitātes parametri slimnīcās, to optimālas robežas un to maksimāli pieļaujamās vērtībās. Izpētītas ventilācijas sistēmas un ventilācijas iekārtu, ar to aprīkojumu, galvenās prasības un darbības principi. Papildus arī izpētītas papildus prasības un uzlabojumi ventilācijas sistēmas darbībai epidēmijas laikā. Maģistra darba pētījuma daļas ietvaros eksperimenti tika veikti vienā no lielākajām slimnīcām Rīgā. Eksperimenta gaitā tika veikti gaisa pieplūdes apjoma mērījumi un gaisa kvalitātes parametru – temperatūra, gaisa relatīvas mitrums, CO2 koncentrācija – mērījumi. Tika veikts salīdzinājums ar projektā paredzētajiem gaisa pieplūdes apjomiem, kā arī tika veikta gaisa kvalitātes parametru atbilstības pārbaude ar standartos un Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Izmērītie gaisa pieplūdes apjomi tika salīdzināti ar projektā paredzētajiem apjomiem un tika noteikta procentuāla nobīde no projektētajiem gaisa pieplūdes apjomiem. Gaisa kvalitātes parametri tika statistiski apstrādāti un tika noteikta to atbilstība salīdzinot ar standartos un Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Maģistra ir latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 71 lappuses. Maģistra darbā ir iekļauti 30 attēli un 13 tabulas. Maģistra darba izstrādei ir izmantoti 95 literatūras avoti.
Keywords gaisa kvalitāte, slimnīca, stratēģija, ventilācija
Keywords in English air quality, hospital premises, strategy, ventilation
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 12.06.2022 20:56:41