Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Polietilēna UHMWPE – saplākšņa plātnes izturība pret 9 mm lodēm''; inženierprojekts ''Minerālmēslu noliktava ar piebūvi''
Title in English ''UHMW Polyethylene - Plywood Plate Resistance to 9 mm Bullet''; Engineering Design Project ''Fertiliser Store with Extension''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Elīna Barone
Reviewer Aleksandrs Korjakins
Abstract Inženierprojekta uzdevums ir izstrādāt tehnisko projektu minerālmēslu noliktavai Jaunalūksnē, Alūksnes novadā. Inženierprojekta sastāvā ir astoņas daļas. Pirmajā daļā apkopoti projektēšanas izejas dati, kas ietver objekta funkcionālu shēmu, teritorijas apbūves noteikumus, grunts hidroģeoloģiskos datus, ģeoloģisko griezuma shēmu un inženierkomunikāciju tīklu pievadu izvietojuma shēmu. Otrā daļa sastāv no paskaidrojuma raksta, kas ietver - objekta tehnisku un arhitektonisku raksturojumu, ģenerālplāna apraksta daļu, konstruktīvo risinājumu aprakstu, pielietotos risinājumus apdarē, siltumtehnisko aprēķinu orobežojošām konstrukcijām un ugunsdrošības risinājumu aprakstu. Trešajā daļā ir aprakstīti inženiernodrošinājuma principiālie risinājumi, kas ietver apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un elektroapgādes nodrošinājumu objektā. Ceturtajā daļā aprakstīta būvkonstrukciju aprēķina gaita sekojošiem elementiem: pārseguma jumta panelis, lokveida arka, fahverka kolonna, kores savienojuma mezgls un arku balstmezgls. Piektajā nodaļā - galveno konstrukciju variantu ekonomiskais salīdzinājums. Sestajā daļā - būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas. Septītajā daļā - objekta ekonomiskais pamatojums. Astotajā daļā aprakstīta darba aizsardzības un drošības tehnika, kā arī vides aizsardzības pasākumi. Pētnieciska daļa. Pirmajā sadaļā ir apskatīti literatūras avoti, tajā ir ietverta informācija par koksnes īpašībām, saplāksni, saplākšņu ražošanas procesu, to īpašībām un pielietošanu, pēc tam informācija par augstas molekulārmasas polietilēnu ražošanu un palietošanu. Pēc tam apskatīti ar ieročiem un lodēm saistītās tēmas, konkrēti, aprakstīts, kas ir šāviena jēdziens, lodes caursites darbība un munīcijas šķembu darbības princips, izmantotie šaujamieroči, aplūkoti ballistiskie standarti un ballistiskajos aprēķinos izmantojamās formulas. Otrajā sadaļā ir aprakstīta eksperimentālā daļa, kurā tika testētas saplākšņa, polietilēna un polietilēna – saplākšņa plātnes uz ballistisko izturību. Izdarīti secinājumi, ieteiktas rekomendācijas un ievirzes tālākiem pētījumiem. Šajā darbā ir 10 nodaļas, ievadi un secinājumi, kā arī iekļauti 65 attēli, 162 formulas un 67 tabulas.
Keywords saplāksnis, polietilēns, UHMWPE, ložu necaurlaidība, šaujamierocis
Keywords in English plywood, polyethylene, UHMWPE, bulletproof, firearm
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 11.06.2022 15:14:49