Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Renovēto ēku faktiskais energopatēriņa samazinājums"
Title in English "Actual reduction in energy consumption of renovated buildings"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Anatolijs Borodiņecs
Reviewer Aleksandrs Zajacs
Abstract Piedāvātā darba mērķis ir novērtēt un salīdzināt Daugavpilī esošās renovētas dzīvojamās mājas, lai noteiktu faktisko siltuma enerģijas patēriņa samazinājumu un spriestu par katru no renovācijas realizācijas projektiem. Uzdevuma veiksmīgai sasniegšanai darbā ir apskatīti vairāki renovācijas izpildījuma varianti. Diplomdarbā izskatīti sekojoši varianti: ēkas ar nosiltinātu ārējo fasādi, ēkas ar renovēto apkures sistēmu un ēkas ar renovēto ārējo fasādi kopā ar renovēto apkures sistēmu. Objektīvai salīdzināšanai siltuma enerģijas patēriņa izmaiņām ir izvēlēts divu gadu periods pirms renovācijas darbiem, par ko diplomdarba pamatā ir daudzīvokļu dzīvojamo māju patēriņa patiesie dati. Darbā uzkrāti ne tikai konkrētā laika periodā siltuma enerģijas patēriņa dati, bet arī ņemti vērā vidējas ārgaisa temperatūras rādītāji, kas ļauj izdarīt attiecīgus salīdzinājumus citu laikapstākļu gadījumā. Neskatoties uz to, ka daļai no pētāmo objektu renovācijas darbi bija pabeigti pirms 10 gadiem, autors veica attiecīgus aprēķinus par īstenoto projektu ekonomisko lietderīgumu, ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju valstī (2022.gada janvārī). Šobrīd par piemērotu alternatīvu jauno ēku celtniecībā tiek uzskatīta siltuma enerģijas patēriņa optimizācija, kuras rezultātā pieaug ēkas kopējā energoefektivitāte. Maģistra darba izstrādes laikā tika konstatēts, ka renovēto daudzīvokļu dzīvojamās ēkas faktisko siltuma enerģijas patēriņu ietekmē pirmkārt cilvēks, un tikai pēc tam norobežojošu konstrukciju raksturlielumi. Iekštelpas gaisa temperatūra ir noteicošais uzturēšanas apstākļu faktors, kas nosaka enerģijas patēriņu ēkā. Ēkas renovācijas variantu diversifikācija sekmē ne tikai lietderīgāk ieguldīt līdzekļus, bet arī palīdz atrast piemērotu variantu konkrētajā gadījumā. Uzdevuma sasniegšanai tika ņemti vērā visi esošie informācijas avoti: lekciju konspekti un prezentācijas, zinātniskās publikācijas, interneta resursi, literatūras izdevumi, kas saistīti ar siltuma enerģētiku, kā arī prakses laikā gūtās iemaņas enerģētikas jomā un SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” sniegtā informācija. Teorētiskā daļa balstās uz Polijā uz Zviedrijā rīkotiem eksperimentiem un pētījumiem dotajā jomā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām: pirmā atspoguļo atbilstošās literatūras apskatu un analīzi, kā arī pamato turpmāk veikto darbu - aprēķinus un secinājumus; otrā – veic eksperimentu, atlasa ietekmes faktorus, lai risinātu izvirzīto uzdevumu un noteiktu faktisko siltuma enerģijas ietaupījumu un patēriņu renovētās daudzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī. Darbā ir izpētītas 13 daudzīvokļu dzīvojamās mājas ar trīs ēku renovācijas variantiem. Lai sasniegtu katra varianta salīdzināmību, tika aprēķināta ekonomiskā rentabilitāte, ņemot vērā 2022.gada PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltuma enerģijas tarifu. Darbs sastāv no 71 lappusēm skaidrojošā teksta, 29 tabulām, 41 attēliem, 5 pielikumiem, tika izmantoti 55 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Renovēto ēku faktiskais energopatēriņa samazinājums
Keywords in English Actual reduction in energy consumption of renovated buildings
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 09.06.2022 17:39:26