Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Infiltrācijas un ieplūdes kvantificēšana kanalizācijas šķirtsistēmas sateces baseinos"
Title in English "Quantification of infiltration and inflow in sub-catchments of separate sewer networks"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Sandis Dejus
Reviewer Kamila Gruškeviča
Abstract Ginta Dakšas maģistra darbā “Infiltrācijas un ieplūdes kvantificēšana kanalizācijas šķirtsistēmas sateces baseinos” tiek pētīti gruntsūdeņu infiltrācijas un nokrišņu ieplūdes procesi vairākos centralizētās kanalizācijas sistēmas sateces baseinos. Literatūras analīzes ietvaros apskatītas infiltrācijas un ieplūdes komponentes un to iedalījums balstoties uz svešā ūdens avotu, tā veidu un raksturu, kanalizācijas sistēmas tipu un citiem kritērijiem. Detalizēti iztirzāta infiltrācijas un ieplūdes ietekme uz notekūdeņu savākšanas sistēmu darbu, ņemot vērā parādības pozitīvos un negatīvos aspektus. Apkopoti un savstarpēji salīdzināti liekā ūdens rādītāji Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; identificēti ar datu izšķirtspēju saistītie ierobežojumi. Raksturotas pieejamās infiltrācijas un ieplūdes kvantifikācijas metodes un skaidroti to pamatā esošie pieņēmumi un vienkāršojumi. Vērsta uzmanība uz atšķirībām parādības raksturošanai izmantotajā terminoloģiskajā bāzē. Pētījuma daļas ietvaros eksperimentāli tika noteikti infiltrācijas un ieplūdes raksturlielumi sateces baseina mērogā. Savstarpēji salīdzināti ar notekūdeņu bilances metodi un trijstūra metodi iegūtie rezultāti, kā arī analizēta ārējo faktoru, konkrēti, gruntsūdeņu līmeņa un nokrišņu, ietekme uz notekūdeņu caurplūdi. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, izvirzītas prioritātes attiecībā uz primāri renovējamiem centralizētās kanalizācijas sistēmas posmiem un sniegti priekšlikumi līdzīgu pētījumu veikšanai citās Latvijas ūdenssaimniecībās. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 78 lappusēm, t.sk., 30 attēliem, 6 tabulām, 7 formulām un 9 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 62 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: ārējie tīkli, infiltrācija un ieplūde, kvantifikācija, sateces baseins, svešie ūdeņi.
Keywords ārējie tīkli, infiltrācija un ieplūde, kvantifikācija, sateces baseins, svešie ūdeņi
Keywords in English extraneous water, infiltration and inflow, quantification, sewer mains, sub-catchment
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 09.06.2022 16:22:31