Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Jaunākie grunšu pastiprināšanas tehnoloģiskie procesi''; inženierprojekts ''Ražošanas, noliktavas un biroju ēkas būvniecība, Maskavas ielā 456a, Rīgā''
Title in English ''The Latest Technological Processes of Soil Reiforcement''; Engineering Design Project ''Industrial Factory, Warehouse and Office Building, 456a Maskavas Street, Riga''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Sanita Rubene
Reviewer Ģirts Būmanis
Abstract Bakalaura darba pētnieciskās daļas tēma ir „Jaunākie grunšu pastiprināšanas tehnoloģiskie procesi”. Darbā apskatītas grunšu pastiprināšanas jaunākās metodes, pielietošanas principi, kā arī grunts pastiprināšanas darbu tehnoloģiskie procesi un to pielietošanas priekšrocības atkarībā no konkrētiem un specifiskiem apstākļiem. Darbā padziļināti tiek veikti pētījumi grunts pastiprināšanai ar polimēra divkomponentu sveķu injekcijām gruntī, ko parasti pielieto jau izbūvētu ēku konstruktīvo defektu labošanai, gadījumos, kad būves pamati zem nesošajām konstrukcijām ir nosēdušies vai deformējušies vājas grunts nestspējas vai grunts nestpsējas zuduma gadījumos, grunts izskalošanas vai citos gadījumos. Padziļinātu grunts pastiprināšanas metodi ar polimēra injekcījām izvēlējos tās tehnoloģsikā procesa efektivitātes, drošības kontroles iespēju, prognozējama rezultāta un aktualitātes dēļ, jo atbilstoši Latvijas Centrālās Statisktikas Pārvaldes datiem, Latvijas mājokļu vidējais vecums uz pētījuma brīdi bija 48.gadi [27] un ēku grunts nestspējas zudums šāda vecuma ēkām ir nereti novērojamas. Latvijas reģionu grunšu raksturīgās īpatnības, grunts neviendabīgums un daudzveidība, kā arī bieži veiktā būvniecība uz vājas nestspējas gruntīm noved pie grunts nestspējas zuduma, ēku sēšanos un nesošo konstrukciju defektiem, ko iespējams izlabot ar polimēra injekcijām gruntī. Eksperimentā tika izgatavoti 3 speciāli paraugu veidņi 15x15cm, kuros injekcijas laikā tika imitērs grunts spiediens dažādos injicēšanas dziļumos. Eksperimentā tika injecēts arī polimērs 2,0 metru dziļumā un pēc tam atraksts, lai iegūtu reālu sacietējušu grunts un polimēra sveķu maisījumu paraugu. Testa paraugiem RTU laboratorijā tika veikti spiedes stiprības testi. Papildus parauga spiedes stiprības testiem tika veikti arī ķīmiskās noturības testi, pārbaudot paraugu noturību pret benzolu un acetonu. Ķīmiskās noturības pārbaudē tīra polimēra putu materiāla paraugs un polimēra un grunts sacietējuša materiāla paraugs tika noturēts 28 dienas acetonā un benzolā un rādītāji tika salīdzināti ar ražotāja veiktajiem testiem. Darba apjoms pētnieciskajā daļā: 99 lappuses, 21 tabulas, 4 grafiki, 65 attēli, 38 literatūras avoti. Izvēlētā inženierprojekta tēma ir „Ražošanas, noliktavas un biroju ēka, Maskavas ielā 456a, Rīgā”. Inženierprojektā aprakstīti projektējamās ēkas ģenerālplāna risinājumi, arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, kā arī ēkas būvkonstrukciju risinājumi un būvdarbu organizācija, ēkas arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, ugunsdrošības un darba drošības prasības organizējot būvniecību. Būves kopnes JK-1 statiskā analīze veikta programmā Axis VM 6X student version. Darbā tika veikts nesošo konstrukciju – Pamata MP-3, Kolonnas K2, kā arī kopnes JK-1, aprēķins. Veikts tērauda kolonnu ekonomiskais salīdzinājums, pēc kura iegūts apliecinājums, ka ekonomiski izdevīgāk izmantot tērauda kvadrātveida profila kolonnas. Darba apjoms inženierprojektā: 161 lappuse, 34 tabulas, 44 attēli, 73 literatūras avoti.
Keywords Jaunākie grunšu pastiprināšanas tehnoloģiskie procesi Ražošanas, noliktavas un biroju ēka, Maskavas ielā 456a, Rīgā
Keywords in English The latest technological processes of soil reinforcement Manufacture, warehouse and office building, Maskavas Street 456a, Riga
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 09.06.2022 00:11:57