Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka Rīgā"
Title in English "Low-rise apartment building in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Laura Vītola
Reviewer Rihards Gailītis
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Diplomprojekta darba ietvaros tika izstrādātas divas darba daļas, bakalaura pētnieciskās izpētes daļa un inženierprojekta daļa. Par bakalaura pētnieciskās izpētes daļu tika izvēlēta tēma: “Fibrolīta ražošanas atkritumu (slīpputekļu) izmantošana cementa bāzes būvmateriālu izgatavošanā”. Petnieciskajā daļā tiek apkopota informācija par fibrolītu un tā pārstrādāšanu, kā arī par iespējām to savienot ar būvmateriālu neizmantojamiem atkritumiem. Tiek apkopota informācija par iespējami jauniem fibrolīta savienojumiem un tā fizikālajām spējām. Bakalaura pētnieciskās izpētes daļa tiek izpētīta 51. lappusē, izmantojot 11 literatūras avotus. Pētījumā tiek iekļautas 7 tabulas un 40 attēli un 6 diagrammas.. Bakalaura pētījuma daļas pielikumā pievienots fibrolīta pārstrādes rezultāti kā arī fotofiksācijas un fizikālie rādījumi. Inženierprojekta daļas tēma : “Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Baložu ielā 9”. Ēkas dotais apjoms atbilst II kategorijas ēkas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Inženierprojekta ietvaros tika veikti galveno nesošo konstrukciju aprēķini: Klājsijas projektēšana; galvenās sijas un klājsijas sajūguma mezgla projektēšana; dzelzsbetona kolonnas aprēķins; dzelzsbetona pamatu projektēšana. Būvkonstrukciju ekonomiskais salīdzinājums tika veikts 1.stāva slodzi nesošai monolītā dzelzsbetona kolonnai. Projektā aprakstīti vispārīgi arhitektūras risinājumi, apskatīti siltumtehniskie un ugunsdrošības risinājumi, kā arī apskatīti inženierkomunikāciju principiālie risinājumi. Inženierprojektā tiek aprakstīta būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzības un vides pieejamības pasākumi un risinājumi. Saskaņā ar izveidoto kalendāro grafiku veikts objekta ekonomiskais pamatojums, izstrādājot lokālo tāmi kā arī koptāmi. Inženierprojekta daļa sastādīta Latviešu valodā. Inženierpojekta daļa sastāv no 92 lappusēm, 30 literatūras avotiem, darbā iekļauti 23 attēli un 11 tabulas. Projekta sadaļas grafiskā daļa sastāv no 1 A2 un 7 A3 formāta rasējumiem.
Keywords Fibrolīta ražošanas atkritumu (slīpputekļu) izmantošana cementa bāzes būvmateriālos; Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka Rīgā
Keywords in English Use of fibrolite production waste (slag) in cement-based construction materials; Low-rise apartment building in Riga
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 14:32:28