Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Funkcionālu kompozīthidrogēlu izstrāde pretosteoporozes medikamenta piegādei
Title in English Development of functional composite hydrogels for antiosteoporotic drug delivery
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kristīne Šalma-Ancāne
Reviewer Sergejs Gaidukovs
Abstract Bakalaura darbā analizēta zinātniskā literatūra par kaulu uzbūvi, osteoporozi, hidrogēliem uz dabīgu polimēru bāzes, hidroksilapatītu un dažādām zāļu piegādes sistēmām, kā arī pretosteoporozes medikamentu – stroncija ranelātu. Darba eksperimentālajā daļā tika sintezēts stroncija ranelātu saturošs hidroksilapatīts, kas pēc tam tika izmantots kompozīthdrogēlu sintēzē. Iegūtajam hidroksilapatītam tika veikta fāžu sastāva, molekulārās struktūras un īpatnējā virsmas laukuma analīze. Sintezētajiem kompozīthidrogēliem tika veikts fāžu sastāva, molekulārās struktūras, mikrostruktūras un uzbriešanas raksturojums. Ar UV-Vis metodi tika novērtēta zāļu izdalīšanās kinētika no stroncija ranelātu saturošiem hidrokislapatītiem un kompozīthidrogēliem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 2000 līdz 2022 g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 67 lpp, 26 attēlus, 8 tabulas, 1 pielikumu, darbā izmantoti 96 literatūras avoti.
Keywords BIOAKTĪVI HIDROGĒLI, ĶĪMISKA ŠĶĒRSSAISTĪŠANA, HIDROKSILAPATĪTS
Keywords in English BIOACTIVE HYDROGELS, CHEMICAL CROSSLINKING, HYDROXYAPATITE
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 13:13:00