Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ražošanas ēka ar tērauda karkasu Limbažos"
Title in English "Industrial building with steel framework in Limbazi"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Dmitrijs Serdjuks
Reviewer Pāvels Tihomirovs
Abstract Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas tēma ir “Ražošanas ēkas ar tērauda karkasu konstruktīvo risinājumu analīze”. Pētnieciskās daļas mērķis ir veikt ražošanas ēkas nesošo kolonnu darbības analīzi. Pētnieciskās daļas ietvaros veikta literatūras izpēte, salīdzināti trīs kolonnu varianti un veikta kolonnu darbības analīze, iegūstot racionālākos risinājumus. Pētnieciskās daļas nobeigumā veikta iegūto rezultātu analīze un izvirzīti secinājumi. Inženierprojekta daļas tēma ir “Ražošanas ēka ar tērauda karkasu Limbažos”. Saskaņā ar MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ēka ir III grupas ražošanas ēka ar tērauda karkasu, kuras kopējā platība ir 4356.7 m2. Inženierdaļas ietvaros izstrādāts paskaidrojuma raksts, kas sevī ietver arhitektūras daļu, nesošo elementu un mezglu aprēķinu daļu, būvdarbu tehnoloģiju un drošību, kā arī ekonomisko pamatojumu. Izstrādāti paskaidrojuma rakstam atbilstoši grafiskie rasējumi. Diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms ir 200 lpp., kurās ir 17 tabulas, 95 attēli un 0 pielikumi. Grafiskā daļa sastāv no 13 A1 lapām.
Keywords konstruktīvo risinājumu analīze ražošanas ēkai
Keywords in English analysis of structural solution for industrial building
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 13:06:48