Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry and Chemical Technology
Title in original language Purīnu un tiazolopirimidīnu konjugātu sintēze
Title in English Synthesis of purine and thiazolopyrimidine conjugates
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Irina Novosjolova
Reviewer Kaspars Traskovskis
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par purīna atvasinājumu sintēzi un izmantošanu OLED un TADF materiālos un aplūkotas to pārejas metālu katalizētās reakcijas. Apskatīta tiazolo[4,5-d]pirimidīnu un tiazolo[5,4-d]pirimidīnu sintēze un pielietojums medicīnas nozarē. Literatūras apskatam izmantotā informācija ir iegūta no datu bāzēm un avotiem SciFinder, ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library. Darba eksperimentālajā daļā ir piemeklēti optimālie apstākļi purīna un tiazolo[5,4-d]pirimidīna konjugātu sintēzei pārejas metālu katalizētās reakcijās. Ir pārbaudīta 7-halogēntiazolo[5,4-d]pirimidīna atvasinājumu reaģētspēja Pd katalizētās reakcijās. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lpp. Darbs satur 50 shēmas, 2 attēlus, 13 tabulas un tajā izmantoti 85 literatūras avoti.
Keywords PĀREJAS METĀLU KATALIZĒTA REAKCIJA, NEGIŠI REAKCIJA, STILLES REAKCIJA, TIAZOLOPIRIMIDĪNI, TIAZOLOPIRIMIDĪNU-PURĪNU KONJUGĀTI
Keywords in English TRANSITION METAL CATALYZED REACTION, NEGISHI REACTION, STILLE CREACTION, THIAZOLOPYRIMIDINES, THIAZOLOPYRIMIDINE-PURINE CONJUGATES
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 12:51:50