Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Alumīnija nano silīcija karbīda stiprinājumu projektēšana un mehānisko īpašību analīze.
Title in English Design and mechanical property analysis of aluminium nano silicon carbide fasteners.
Department
Scientific advisor Vitālijs Beresņevičs
Reviewer Gatis Muižnieks
Abstract Darbs veidots kā nobeiguma darbs maģistra akadēmiskajām studijām RTU Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedrā, Mehānikas un Mašīnbūves institūta Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē. Tiek veikts literatūras pārskats par dažādiem esošajiem aero stiprinājumu veidiem un izmantojamiem materiāliem. Tiek ierosināts izmantot alumīnija nano silīcija karbīdu kā aero stiprinājumu materiālu. Izstrādāti jauni aero stiprinājumu dizaini. Spriegumu, deformāciju un temperatūras sadalījums divos dažādos stiprinājumu modeļos tiek analizēts datorsimulācijas veidā ar programmu ANSYS. Tiek prezentēti alumīnija un silīcija stiprinājumu mehānisko īpašību salīdzinošās analīzes rezultāti. Sarkanā krāsa simulācijas diagrammās norāda uz stiprinājuma jutīgo zonu, kur ir augstā bīstamu bojājumu varbūtība, bet ar zilo krāsu parādīta stabila aero stiprinājuma daļa. Parādītas silīcija aero stiprinājumu priekšrocības. Kopējās deformācijas, ekvivalentie spriegumi, drošības koeficienti tika analizēti pie temperatūras 2500C, izmantojot ANSYS programmatūru. Darba apjoms ir 71 lpp. teksta, 42 attēli. Izmantoti 37 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: aero stiprinājumi, dizains, datorsimulācija, alumīnijs, silīcijs, spriegums, deformācija
Keywords aero stiprinājumi, dizains, datorsimulācija, alumīnijs, silīcijs, spriegums, deformācija
Keywords in English aero fasteners, design, computer simulation, aluminum, silicon, stress, strain, AA7075-T6 fasteners, AlSic nano composite Fasteners
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 10:58:31