Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Dažāda tipa fasāžu pielietošanas analīze''; inženierprojekts ''VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas jaunbūve''
Title in English ''Analysis of the Application of Different Types of Facades''; Engineering Design Project ''New Building of SFRS States Fire and Rescue Service Building''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām: bakalaura pētnieciskā daļas un inženierprojekta. Bakalaura pētījumu daļas tēma – „Dažāda tipa fasāžu pielietošanas analīze”. Darbs tiek izstrādāts, lai izvērtētu mūsdienās populārākās un pieejamākās tipu fasāžu risinājumus. Darbā apskatītas fasāžu īpašības atsevišķi konstrukciju tipiem un konstrukciju materiāliem, tiek veikts risinājumu salīdzinājums, kā arī atklātas šo konstruktīvo risinājumu priekšrocības un trūkumi. Izstrādātā inženierprojekta tēma ir „VUGD” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas jaunbūve”. Inženierprojektā tika konstruēta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas. Inženierprojekts sastāv no sekojošām daļām: Arhitektūras daļā ir izskatīts objekta funkcionālais un tehnoloģiskais raksturojums, aprakstīts ģenerālais plāns, kā arī veikti cita veida risinājumi un aprēķini. Inženierkomunikāciju daļā ir izskatīti apkures, vēdināšanas, ūdens apgādes un citu komunikāciju principiālie risinājumi un pieslēgumi. Konstrukciju daļā veikts nesošo tērauda konstrukciju – pārsegumu un kolonnu, kā arī dzelzsbetona pamatu aprēķins un dimensionēšana. Būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļā veikts būvobjekta situācijas novērtējums, kalendārā plāna aprēķins, tehnoloģiskās kartes, kā arī citu ar būvdarbu tehnoloģiju un organizāciju saistošu jautājumu risinājums. Projektā ir izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums – tāmes. Diplomdarba raksta apjoms ir 176 lpp., 41 attēli, 18 tabulas un 40 informācijas avoti. Grafiskās daļas apjoms ir 11 A1 formāta lapas.
Keywords „Dažāda tipa fasāžu pielietošanas analīze”, „VUGD” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas jaunbūve”.
Keywords in English ''Analysis of the Application of Different Types of Facades'', Engineering Design Project ''New Building of SFRS States Fire and Rescue Service Building''
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2022 23:22:14