Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Biznesa intelekta risinājumu ieviešanas veiksmes analīze no informācijas sistēmu izdošanās modeļa viedokļa
Title in English Business Intelligence Project Success Analysis from Information System Success Model Perspective
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Solvita Bērziša
Abstract ANOTĀCIJA Biznesa intelekta (BI) projektu ieviešanām bieži ir novērojami zemi lietojamības rādītāji ilgākā periodā pēc projekta ieviešanas fāzes noslēguma. Ilgtermiņa lietojamību ietekmē daudz un dažādi faktori, kas ir saistīti ar pašu ieviešanas procesu, gan arī ar organizācijas subjektīvajiem rādītājiem. Šī darba mērķis ir izvērtēt Biznesa Intelekta sistēmu (BIS) ieviešanas veiksmi (neveiksmi) definējošos faktorus detalizēti dažāda izmēra uzņēmumu segmentos, lai nākotnes projektu ieviešanā spētu precīzāk uzsvērt būtisko faktoru realizāciju un kontroli projektu vadības ietvaros, kas nodrošinātu augstāku veiksmīgo projektu procentu un noderētu kā rekomendācija nākotnes BI projektu vadītājiem. DeLone un McLean un TAM modeļi izvēlēti kā vispārpieņemts informācijas sistēmas (IS) veiksmes pārbaudes mehānisms projektu rezultāta cēloņsakarību analīzei, darba ietvaros tiek izvirzīts jauns BIS veiksmes modeļa formulējums un mērījumu metode, kas pielietots 8 neveiksmīgu projektu un 9 veiksmīgu BIS projektu izvērtēšanai, kurus ieviesis uzņēmums Flex BI SIA, 5 gadu laikā Latvijā, un ārpus tās mazajā un vidējā uzņēmuma segmentā. Pētījuma laikā veikta analīze par neveiksmīgiem un veiksmīgiem atzītiem BI sistēmu ieviešanas projektiem un izvērtēti gan lietotāju žurnālu dati, izmaiņu pieprasījumi, lietotāju atsauksmes un citi veiksmes/ neveiksmes cēloņsakarību ietekmējošie pieejamie dati. Modelis atzīts par derīgu BIS projektu kopsakarību kontrolei un pārvaldībai. Piedāvātais BIS projektu veiksmes modelis pēc tā izstrādes tiek izmantots Flex BI SIA projektu vadības ikdienas darba organizēšanai un padziļinātai BIS veiksmes faktoru izpratnei, kā arī kā mācību materiāls uzņēmuma eazyBI SIA partneru apmācību programmā. Darba apjoms - 161. lpp., 31 tabula, 51 attēls un 3 pielikumi.
Keywords biznesa intelekts, biznesa intelekta ieviešana, biznesa analītika, biznesa analīze, IS veiksmes modeļi, biznesa intelekta veiksmes faktori, DeLone un McLean modelis, TAM modelis, tehnoloģiju pieņmšana, Organizācijas veiksme
Keywords in English business intelligence, business intelligence implementation, business analytics, IS success model, Business intelligence success factors, DeLone and McLean model, TAM model, Technology acceptance, Organisation success
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 07.06.2022 18:09:56