Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ģipša saistviela uz otrreizējo izejvielu (ģipškartona) bāzes"
Title in English "Gypsum binder based on secondary raw materials (pastergypsum)"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Ģirts Būmanis
Reviewer Sanita Rubene
Abstract Maģistra darba pētniecības tēma ir “Ģipša saistviela uz otrreizējo izejvielu (ģipškartona) bāzes”. Darbā apskatīta dabiskā un sintētiskā ģipša vēsture, ķīmiskais sastāvs, iegūšanas un apstrādes metodes, to pielietojums būvniecībā saskaņā ar Eiropas standartiem. Analītiskajā daļā akcentēts aprites ekonomikas princips, kurā galvenā doma ir efektīvi pārstrādāt esošus “atkritumu” materiālus, lai taupītu neatjaunojamus dabas resursus. Šajā darbā analizētas iespējas aizstāt neatjaunojamo dabas materiālu – dabisko ģipsi – ar otrreizējo ģipsi – ģipša būvmateriālu atkritumiem. Latvijas apstākļos kā visperspektīvākā no minētajiem ir izvēlēta ģipškartona paneļu pārstrāde un esošo ēku monolīto ģipša konstrukciju pārstrāde pēc demontāžas. Literatūras avotos paskatītas jau eksistējošās ģipškartona pārstrādes rūpnīcas, kā arī zinātnieku pētījumi par ģipškartona pārstrādes iespējam laboratorijas apstākļos. Eksperimentālo pētījumu daļā ir pētīti 4 ģipša būvniecības atkritumu veidi, kuriem nepieciešama pārstrāde aprites ekonomikas nodrošināšanai. Iegūtie ģipša atkritumu paraugi sākotnēji tika atdalītas no kartona, un iegūtais ģipškartona atkritumu (GKA) ģipsis sasmalcināts līdz pulvera izmēram. GKA izejvielai noteikts granulometriskais sastāvs, ģipša saturs un veiktas XRD, FTIR, DTA/TG, SEM analīzes. GKA izpētīts optimāls apstrādes laiks un temperatūra saistvielas ieguvei. Pirmajā pētījumu daļā iegūtajai saistvielai noteikts saistīšanas laiks, konsistence, dinamiskā viskozitāte, spiedes stiprība pēc 2 stundām, 7 un 28 dienām. Saistvielai raksturīga augsta no 1.07 līdz 1.40 ūdens-ģipša attiecība (Ū/Ģ). Iegūta saistviela ar lēnu saistīšanas laiku, līdz 88 min, un ar zemu spiedes stiprību no 0.37 līdz 37.3 MPa. Otrajā pētījumu daļā būvniecības ģipsis (BG) daļēji aizvietots ar GKA ģipsi – 2.5, 5 un 10 % daudzumā. Iegūtās saistvielas īpašības ir salīdzinātas ar BG. Neliels GKA apjoms minimāli ietekmē ģipša saistīšanas laiku un spiedes stiprību. Iegūto saistvielas stiprība bija no 16.4 līdz 20.3 MPa. Maģistra darbā secināts, ka GKA ģipša pulveri lietojot saistvielas ieguvei tīrā veidā, tiek iegūta ģipša saistviela ar zemām mehāniskajām īpašībām. Lai GKA ģipša piedeva būtiski nepasliktinātu ģipša saistvielas īpašības, bet, lai varētu nodrošināt to pārstrādi, GKA ģipša saistvielu var pievienot līdz 10 % no tradicionālās saistvielas daudzuma. Darba apjoms: 82 lpp., 49 attēli, 18 tabulas un 65 informācijas avoti.
Keywords Ģipsis, ģipškartons, ģipškartona pārstrāde, aprites ekonomika, būvmateriālu pārstrāde
Keywords in English Gypsum, gypsum board, gypsum board recycling, circulation economy, construction materials recycling
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 07.06.2022 16:56:01