Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry and Chemical Technology
Title in original language Sazaroto poliesteru sintēze un to modificēšana laku un krāsu materiālu ražošanai
Title in English Synthesis of branched polyesters and their modification for the production of paint and varnish materials
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Andrejs Gerbreders
Reviewer Errj Sansonetti
Abstract Maģistra darbā ir izpētīti poliestera un modificēta poliestera sveķi (alkīdi) un to izmantošanas iespējas laku un krāsu materiālu veidošanai. Alkīdu sveķi tika sintezēti no trimetilolpropāna (TMP), ftalskābes anhidrīda (FA) un taleļļas taukskābēm (TT) pēc azeotropas metodes. Visos eksperimentos tika izmantotas vienas un tās pašas izejvielu stehiometriskas attiecības, mainot komponentes ievadīšanas secību. Iegūtie sveķi tika analizēti, izmantojot klasisko aktīvo grupu analīzi, 1H un 13C kodolmagnētiskas rezonanses spektroskopiju un termiskās analīzes. Balstoties uz iegūtajiem datiem, tika veidoti secinājumi par iespējamām sveķu ķīmiskajām struktūrām. Izmantojot iegūtos sveķus, tika sagatavoti laku un krāsu materiālu (LKM) paraugi un tika pētīta to mehānisko īpašību atkarība no sveķu ķīmiskās struktūras. Tika notestēta pārklājuma cietība (pēc ISO1522) un adhēzija pie metāla substrāta (pēc ISO 4624). Analizējot iegūtos rezultātus, tika meklētas likumsakarības starp sveķu sintēzes metodi, to ķīmisko struktūru un iegūtā pārklājuma īpašībām. Darbs satur ievadu, literatūras apskatu, galvenos darba uzdevumus, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus no eksperimentālās daļas, kā arī literatūras sarakstu. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 68 lpp. Tas satur: 46 attēlus, 9 tabulas, un tajā ir izmantoti 47 literatūras avoti.
Keywords LAKU UN KRĀSU MATERIĀLI, MODIFICĒTIE POLIESTERI, ALKĪDA SVEĶI, SAZAROTI POLIESTERI, PĀRKLĀJUMA MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS
Keywords in English VARNISHES AND PAINTS, MODIFIED POLYESTERS, ALKID RESINS, BRANCHED POLYESTERS, MECHANICAL PROPERTIES OF COATINGS
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 07.06.2022 10:58:08