Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Inovācijas audits mobilo tīklu signalizācijas ziņojumu balstītam īpašuma sekošanas risinājumam bez GPS pielietojuma
Title in English Innovation due diligence for mobile network signaling-based non-GPS asset tracking solution
Department
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Elīna Miķelsone
Abstract Šī maģistra darba tēma ir “Inovācijas audits mobilo tīklu signalizācijas ziņojumu balstītam īpašuma sekošanas risinājumam bez GPS pielietojuma”. Maģistra darbu izstrādājis Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un uzņēmējdarbības maģistra programmas otrā kursa students Jans Jeļinskis. Inovāciju un uzņēmējdarbības maģistra programma ir daļa no Inženierekonomikas un vadības fakultātes. Šis maģistra darbs sastāv no trim galvenajām daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās. Darba apjoms ir 111 lappuses, no kurām 19 lappuses ir pielikumi. Pielikumi sastāv no intervijām ar tehnoloģiju lietotājiem, ekspertiem un nozares ekspertiem, padarot tos par neatņemamu šī promocijas darba praktiskās daļas sastāvdaļu. Šajā darbā ir 8 tabulas un 29 attēli. Šī maģistra darba mērķis ir izvērtēt Inovāciju Audita metodoloģijas ieviešanu 1NCE GmbH produktu attīstības dzīves ciklā uz inovatīva, uz mobilo tīklu signalizāciju balstīta ne-GPS īpašumu izsekošanas risinājuma piemēra. Šī pētījuma jauninājums ir pats piedāvātais inovatīvs produkts, kā arī Inovācijas Audita metodoloģijas pielāgošana mūsdienīgiem IT uzņēmumiem, kas strādā pēc Agile principiem un kuriem jau ir ieviesta inovāciju kultūra. Pētījuma jautājumi ir šādi: 1. Kurš inovāciju modelis ir vislabāk piemērots mūsdienīgam IT uzņēmumam, kas strādā pēc Agile principiem? 2. Kādus rezultātus Inovāciju Audits nodrošina piedāvātajam ne-GPS līdzekļu izsekošanas risinājumam? 3. Vai Inovāciju Audits nodrošina adekvātu piltuves procesu inovāciju novērtēšanai 1NCE GmbH ietvaros un vai ir vērts to ieviest uzņēmuma ikdienā? Pētījuma secinājumi liecina, ka mūsdienīgam IT uzņēmumam, kas pielieto Agile pieeju, Inovāciju Audits ir labākais inovāciju modelis, kuru pielietot. Piemērojot Inovāciju Auditu autora piedāvātajam ne-GPS īpašumu sekošanas risinājumam, tika konstatēts, ka tehnoloģiski ir iespējams to attīstīt, kā arī integrēt 1NCE produktu portfelī. Lietu Interneta uzņēmumi ir ieinteresēti izmantot šo pakalpojumu. Pētījums rāda, ka produkta galvenais tirgus būtu zemas vērtības aktīvu izsekošanas tirgus, kā arī daudzi citi Lietu Interneta tirgi, kas to izmantotu jaunu biznesa risinājumu radīšanai. Inovāciju Audits tika apstiprināts ieviešanai 1NCE ikdienas darbībā.
Keywords Inovāciju Audits, Lietu Internets, Īpašumu Sekošana
Keywords in English Innovation Due Diligence, Internet of Things, Asset Tracking
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 22:43:00