Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Kalcija fosfātu/hialuronskābes kompozītmateriāli kaulaudu reģenerācijai
Title in English Calcium phosphate/hyaluronic acid composites for bone tissue regeneration
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dagnija Loča
Reviewer Remo Merijs-Meri
Abstract Kompozītmateriāli ir biomateriālu apakšklase, kurus var izmantot audu inženierijā un reģeneratīvajā medicīnā. Pateicoties tam, ka tie sastāv no vismaz diviem komponentiem, ir iespējams iegūt materiālu ar viegli pielāgojamām un uzlabotām fizikālām, ķīmiskām un mehāniskām īpašībām. Kompozītiem, kurus izmanto kaulaudu atjaunošanai, ir jābūt biosaderīgiem, bionoārdāmiem, antibakteriāliem un osteokonduktīviem. Apvienojot kalcija fosfātus ar hialuronskābi un ɛ-polilizīnu, ir iespējams iegūt šādus materiālus. Bakalaura darba mērķis bija sintezēt kalcija fosfātus un hialuronskābi saturošus kompozītmateriālus, kuros neorganiskās/organiskās fāzes attiecība būtu tuva dabīgā kaula sastāvam, un raksturot iegūto kompozītmateriālu īpašības. Bakalaura darbā apkopota informācija par kauliem un to sastāvu, kalcija fosfātiem, hialuronskābi un ɛ-polilizīnu, to ķīmiskajām, bioloģiskajām un fizikālajām īpašībām. Aprakstītas kompozītmateriālu īpašības un to izmantošana kaulaudu atjaunošanai. Darbā pētīts, kā, mainot neorganiskās/organiskās fāzes un cietās:šķidrās fāzes attiecības, ietekmē hidrogēlu raksturīgās īpašības un to izmantošanas iespējas kaulu defektu pildīšanai. Bakalaura darba ietvaros pagatavoti un raksturoti fizikāli šķērssaistīti hidroksilapatīta/hialuronskābes/ɛ-polilizīna hidrogēli, mainot neorganiskās fāzes, kas ir hidroksilapatīts, daudzumu kompozītā no 60 masas% līdz 70 masas%, un organiskās fāzes, kas ir hialuronskābe/ɛ-polilizīns daudzumu, no 30 masas% līdz 40 masas%. Izmantotas sekojošas cietās:šķidrās fāzes attiecības – 1:3, 1:3,5, 1:4, 1:4,5 un 1:5, kā arī izmantotas divas šķidrās fāzes – dejonizēts ūdens un fosfātu buferšķīdums. Pagatavotajiem kompozītiem noteikta gēla frakcija, uzbriešanas pakāpe un pH, kā arī raksturotas reoloģiskās īpašības un veikta fāžu sastāva analīze. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un datubāzes, kā arī interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 2008. līdz 2021. gadam. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, satur 64 lpp, 27 attēlus un 9 tabulas. Darbā izmantoti 75 literatūras avoti.
Keywords KALCIJA FOSFĀTI, HIALURONSKĀBE, KAULAUDU REĢENERĀCIJA, HIDROGĒLI, KOMPOZĪTMATERIĀLI
Keywords in English CALCIUM PHOSPHATES, HIALURONIC ACID, BONE REGENERATION, HYDROGELS, COMPOSITES
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 20:41:04