Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jaunuzņēmumu darbības attīstības iespējas Latvijā
Title in English Opportunities for Development of Start-up Activities in Latvia
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer Andris Ozols
Abstract Bakalaura darba autore: Samanta Mikalkeviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. Oec., docente (prakt.) Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Jaunuzņēmumu darbības attīstības iespējas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lappuses (neskaitot pielikumus), tajā iekļauts 31 attēls, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts ietver: 36 avotus latviešu, 10 angļu valodā, 1 lietuviešu valodā, 1 igauņu valodā. Darbam pievienoti 13. pielikumi uz 30 lapaspusēm. Teorētiskajā daļā tika veltīta jaunuzņēmumu ekosistēmas izpētei Latvijā, pirmajā nodaļā tika apskatīts jaunuzņēmuma jēdziena teorētiskais raksturojums. Otrajā daļā tika apskatīti jaunuzņēmumu darbību ietekmējošie rādītāji darbības uzsākšanas un izbeigšanas ciklā. Trešajā nodaļā tika apskatīta jaunuzņēmumu attīstība Latvijā un, lai to izpētītu, tika noteikts jaunuzņēmumu skaits Latvijā pa gadiem, to darbības jomas, radīto darbavietu skaits kā arī uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika. Ceturtajā nodaļā tika apskatītas jaunuzņēmumu atbalsta iespējas Latvijā, tas ir, apskatīta jaunuzņēmumu ekosistēma, kāda ir Latvijā, pieejamās atbalsta programmas un tika veikta atbalstīto jaunuzņēmumu analīze. Pētījuma daļa tika veltīta jaunuzņēmumu atbalstu pieejamības analīzei. Tika veikta aptauja, ar mērķi noskaidrot cilvēku informētību par atbalsta programmām jaunuzņēmumiem. Trīs intervijas ar inkubatoru pārstāvjiem (LIAA; IdeaLAB; LU studentu Biznesa inkubatoru), ar mērķi noskaidrot cilvēku aktivitāti izmantojot piedāvāto atbalstu. Četras intervijas ar jaunuzņēmumiem (SIA CENOS, SIA KO TU ELPO, SIA WeedBot, SIA VReach), ar mērķi noskaidrot atbalstu pieejamību. Četras intervijas ar RTU “Uzņēmējdarbības un vadīšanas” studentiem, ar mērķi noskaidrot pieejamās informācijas par atbalstiem pieejamību. Ka rezultātā, pētījuma daļā pēc veiktajām intervijām un aptaujas, tika pieņemts lēmums izstrādāt saturu aplikācijai, kas sekmētu jaunuzņēmumu darbības attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mikalkeviča, S. (2022) Jaunuzņēmumu darbības attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs/ S. Mikalkeviča, J. Jakubāne. – Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 61 lpp.
Keywords jaunuzņēmums, jaunuzņēmumu attīstība, attīstības faktori, jaunuzņēmumu iespējas, inovatīvs produkts; jaunuzņēmuma ekosistēma
Keywords in English start-up, development of start-ups, developmental factors, start-up opportunities, innovative product; start-up ecosystem
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 20:31:53