Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Production Engineering
Title in original language Aditīvās ražošanas pielietojums daļiņu paātrinātāja detaļas atjaunošanai
Title in English Additive manufacturing application for particle accelerator component repair
Department
Scientific advisor Toms Torims
Reviewer Irīna Boiko
Abstract Maģistra darbā ir noskaidrots kā un ar kādiem līdzekļiem metāla aditīvās ražošanas tehnoloģijas potenciāli varētu tikt izmantotas daļiņu paātrinātāju detaļu remontam un veikts paātrinātāja detaļas remonts, balstoties uz iegūtajām zināšanām. Darbs ir veikts, lai iepazīstinātu skeptisko daļiņu paātrinātāju sabiedrību ar aditīvās ražošanas tehnoloģiju kā pārbaudītu un uzticamu metodi detaļu remontam. Mērķa sasniegšanai veikta literatūras analīze par specifiskām prasībām daļiņu paātrinātāju detaļām. Tāpat arī apskatītas metāla aditīvās ražošanas metodes un izšķirtas tās, kuras būtu iespējams lietot daļiņu paātrinātāju detaļu remontam. Analizēti aditīvā ražošanas remonta procesa izaicinājumi un aprakstīti remonta procesa piemēri citās industrijās. Praktiskajā daļā veikts daļiņu paātrinātāja detaļas – tantala elektroda remonts. Praktiskā daļa sastāv no: elektroda darba apstākļu apraksta, elektroda tehnoloģisko īpašību analīzes, remonta tehnoloģiju izvēles vadoties pēc literatūras analīzes rezultātiem, remonta stratēģiju izvēlēs, sākotnējiem procesa testiem un remonta procesa. Darbā parādīts daļiņu paātrinātāja detaļas remonts, veiksmīgi pielietojot izvēlēto remonta stratēģiju un aditīvās ražošanas remonta tehnoloģiju. Maģistra darba apjoms ir 75 lappuses, tas satur 59 attēlus, 20 tabulas, 9 pielikumus un 52 izmantotās literatūras avotus.
Keywords aditīvā ražošana, daļiņu paātrinātāji, remonts, elektrods, tantals
Keywords in English additive manufacturing, particle accelerators, repair, electrode, tantalum
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 16:08:11