Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Projektu vadības procesu pilnveide būvuzņēmējdarbībā
Title in English Improvement of project management processes in construction business
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Ģirts Zariņš
Reviewer Linda Kauškale
Abstract Maģistra darba tēma: Projektu vadības procesu pilnveide būvuzņēmējdarbībā “Maģistra darba autors: Qhadhirudeen Salahudeen Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Ģirts Zariņš Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt problēmas, ar kurām saskaras projektu vadības uzņēmumi, kas vada būvniecības projektus Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā autore veica teorētisko izpēti, kas ietver projektu vadīšanu un būvniecības projektu vadības praksi. Otrā daļa ietver analītisko daļu. Šajā nodaļā apskatīts pētījuma plāns, pētījuma metode, pētījuma pieeja, pētījuma filozofija, izlase, izlases lielums un izlases tehnika. Trešajā daļā ir apskatīta pētnieciskā daļa, kurā autore, veicot anketas aptauju, centās atrast analīzes problēmas, ar kurām saskaras būvniecības projektu vadības uzņēmumi, kam sekoja datu analīze un hipotēžu rezultātu interpretācija. Maģistra darbs beidzas ar secinājumiem un priekšlikumiem.
Keywords Projektu vadība, uzlabošana, būvniecības bizness Indijā, būvniecības jautājumi.
Keywords in English Project management, Improvement, Construction business in India, Construction problems.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 13:07:51