Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ar arginīnu modificētu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību raksturojums
Title in English Synthesis and characterization of arginine modified 1,4-dihydropyridine derivatives
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mārtiņš Ruciņš
Reviewer Inese Mieriņa
Abstract Literatūras apskatā aplūkotas 1,4-dihidropiridīnu un peptīdu sintēzes metodes, kā arī 1,3-dipolāras ciklopievienošanās reakcijas. Aprakstītas arginīna un 1,4-dihidropiridīnu bioloģiskās īpašības un pielietošanas iespējas, kā arī katjono lipīdu uzbūve un struktūras sakarības. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 2003. līdz 2022. gadam, izmantojot datubāzes ScienceDirect, SciFinder, Scopus, PubMed un SpringerLink. Eksperimentālajā daļā veikta 1,4-dihidropiridīna-arginīna atvasinājumu sintēze, veicot Cu(I) katalizētas 1,3-dipolāras ciklopievienošanās reakcijas, kā arī veikts sintezēto savienojumu veidoto liposomu raksturojums izmantojot dinamiskās gaismas izkliedes metodi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 83 lpp. Darbs satur 33 shēmas, 11 attēlus, 3 tabulas, 45 pielikumus un izmantoti 55 literatūras avoti.
Keywords 1,4-DIHIDROPIRIDĪNS, ARGINĪNS, “KLIK” REAKCIJAS, HANČA SINTĒZE, ĶĪMISKĀS/BIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
Keywords in English 1,4-DIHYDROPYRIDINE, ARGININE, “CLICK” REACTIONS, HANTZSCH SYNTHESIS, CHEMICAL/BIOLOGICAL PROPERTIES
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 10:36:59