Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Ārējā kanalizācijas tīkla cauruļvadu tehniskā stāvokļa novērtēšanas ar slēptu defektu televīzijas metodi
Title in English Evaluation of the Technical Condition of External Sewerage Network Pipelines by Hidden Defect Television Method
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Mārīte Bižāne
Reviewer Roberts Neilands
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta 6.kursa studenta Igora Gasa bakalaura darbā ar nosaukumu “Ārējā kanalizācijas tīkla cauruļvadu tehniskā stāvokļa novērtēšana ar slēptu defektu televīzijas metodi” ir apskatīti ārējie kanalizācijas tīkli, kas atrodas pazemē. Ārējie kanalizācijas tīkli atrodas zemē un to bojājums var radīt tādus riskus kā aizsērējumus, kas rada sistēmas darbības pārtraukumus, cauruļvadu bojājumus, kas rada asfalta iesēdumus vai iebrukumus un sistēmas aizsērējumus ar grunti un neattīrītu notekūdeņu eksfiltrāciju, kas rada augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu. Līdz ar to ir svarīgi pārliecināties par to tehnisko stāvokli ekspluatācijas pieņemšanas laikā un procesā. Pilsētas kanalizācijas sistēmu bojājumi var radīt lielus zaudējumus privātpersonām un kanalizācijas tīklu turētājiem. Ievērojot minēto problēmu, autors darbā salīdzina ārējās kanalizācijas tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes atkarībā no sistēmas defekta veida un piedāvā optimālāko un ekonomiski izdevīgāko pārbaudes metodi. Pirmajā nodaļā izpētīts Eiropas Savienības un Latvijas normatīvais regulējums notekūdeņu novadīšanas jomā. Tika veikta jomas regulējošo normatīvo aktu noteikto prasību salīdzināšana. Otrajā nodaļā pārskatīti kanalizācijas cauruļvadu veidi, materiāli un to īpatnības, lai izskatītu bieži sastopamus defektus. Trešajā nodaļā izskatām kanalizācijas cauruļvadu tehniskā stāvokļa pārbaudes metodes, ar kuru palīdzību var konstatēt tīkla defektus. Projekta daļā tika izvērtēts kanalizācijas cauruļvadu tehniskais stāvoklis, balstoties uz CCTV inspekcijas rezultātiem un izvēlēties praktiski-ekonomisko izdevīgāko renovācijas metodi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, izmantojot normatīvos aktus, zinātniskās literatūras avotus, interneta resursus latviešu, krievu un angļu valodās. Kopējais darba apjoms ir 78 lappuses, ieskaitot 10 attēlus un 18 tabulas. Darba izstrādes procesā tika izmantoti 36 literatūras avoti.
Keywords Cauruļvadu pārbaudes, CCTV un vērtēšanas kritēriji.
Keywords in English Pipeline inspections, CCTV and evaluation criteria.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 04.06.2022 13:20:45