Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Smart Electronic Systems
Title in original language "Programvadāma radio tehnoloģijas pielietojums piektās paaudzes (5G) mobilo elektronisko sakaru tīkla analīzē un risinājumos"
Title in English "Application of Software Defined Radio Technology for Analysis and Solutions in Fifth Generation (5G) Cellular Network"
Department 13200 Institute of Radioelectronics
Scientific advisor Modris Greitāns
Reviewer Artūrs Āboltiņš
Abstract Šis darbs ir veltīts 5G tehnoloģijas iespēju novērtēšanai un demonstrēsanai, fokusējoties uz īpaši uzticamu un zemas aiztures komunikāciju un ar to saistītajiem lietojumgadījumiem. Tiek meklētas iespējas, kā bez specializētas aparatūras, ar vispārpiejamiem līdzekļiem izveidot kontrolējamu 5G pētījumu vidi. Darba mērķis ir, izmantojot programvadāmā radio tehnoloģiju un Opeairinterface 5G atvērtā koda programmatūru, izpētīt 5G mobilo sakaru standartu, izveidot pētījumu vidi, novērtēt tās parametrus un demonstrēt praktisku pielietojumu. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta vispārēja 5G arhitektūra, pamattīkla funkijas, radio piekļuves tīkla protokoli līdz fiziskajam slānim un radio kadru sadalījums, uzsverot tos aspektus, kas samazina aizturi. Praktiskajā daļā ir realizēta 3GPP 5G standartiem atbilstoša pētījuma vide. Pētījuma vide sastāv no vienas bāzes stacijas, viena pamattīkla un diviem lietotājiem, ir izmērīta pētījuma vides pilnā, lejupsaites, augšupsaites un pamattīkla aizture pie četriem dažādiem datu pārraides ātrumiem un aprēķināti ar mērījumiem saistītie statistiskie rādītāji. Darbā tiek secināts, ka ar izveidoto pētījuma vidi ir iespējams panākt zemāku aizturi nekā ar šobrīd pieejamajiem komerciālajiem mobilajiem sakariem. Maksimālo datu pārraides ātru- mu ierobežo izmantoto datoru veiktspēja, taču sasniegtais datu pārraides ātrums ir pietiekams vairākiem lietojumgadījumiem. Maģistra darbs ir izstrādāts Elektronikas un Datorzinātņu institūtā, izmantojot institūtā pie- ejamo materiāli tehnisko bāzi. Darbs sastāv no 79 lapām, 46 attēliem, 6 tabulām un 4 pielikumiem. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti.
Keywords 5G, programvadāmais radio, aizture
Keywords in English 5G software defined radio, latency, URLLC
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 03.06.2022 10:31:15