Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Pakalpojuma kvalitātes līmeņa nodrošināšana darbaspēka trūkuma apstākļos
Title in English Ensuring the level of Service Quality in the Conditions of Labor Shortage
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Katerina Čerņavska
Reviewer Jānis Pildavs
Abstract Maģistra darba aktualitāte pamatojuma ar to, ka atšķirībā no profilaktiskās medicīnas vai primārās aprūpes neatliekamā medicīniskā palīdzība ir vērsta uz tūlītēju vai neatliekamu medicīnisku iejaukšanos. Jaunā Covid-19 vīrusu pandēmija var izraisīt ārkārtējas un ilgstošas sekas sabiedrības veselībai un veselības sistēmām. Uzlabojot veselības sistēmas spēju reaģēt uz neatliekamās medicīnas pakalpojumu sniegšanu, tiek uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte. Izvirzītais maģistra darba mērķis ir izpētīt NMPD plānoto brigāžu skaitu un to amata vietas reģionālajos centros un, izmantojot personāla statistikas datus, aprēķināt neaizpildīto NMPD amata vietu īpatsvaru brigāžu atbalsta centros. Rakstot un apkopojot maģistra darbu, pielietotas šādas pētījumu metodes - monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, matemātiski statistiskās metodes (vidējo lielumu aprēķināšana, salīdzināšana, korelācija, grupēšana), empīriskās pētījumu metodes (aptauja, intervija), statistiskās un diskursīvās analīzes metodes, loģiski strukturētā pētījumu metode (secinājumi, priekšlikumi). Nepietiekama darbaspēka nodrošināšana neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā ir šķērslis efektīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai un attīstībai, darbaspēka trūkumu var saistīt ar neatbilstošiem apmācības centriem, darbinieku zemo atalgojumu, kā arī to var saistīt ar lielo pieprasījumu pēc neatliekamās medicīnas pakalpojumiem, īpaši pandēmijas laikā. Maģistra darbs uzrakstīts uz 87 lpp, tas ietver 29 tabulas, 32 attēlus, 113 literatūras avotus, darbam pievienoti 4 pielikumi.
Keywords NMPD, Medicīnas darbinieki, Covid-19, Kvalitāte, Nepietiekama darbaspēka nodrošināšana neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā
Keywords in English NMPD, Medical staff, Covid-19, Quality, Insufficient manpower in the emergency medical service
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 03.06.2022 09:35:52