Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Informācijas tehnoloģijas jaunuzņēmumam piemērotu projektu vadības vadlīniju izstrāde
Title in English Development of Project Management Guidelines for Information Technology Start-up
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Vineta Minkēviča
Reviewer Viktorija Klimko
Abstract Tēma: “Informācijas tehnoloģijas jaunuzņēmumam piemērotu projektu vadības vadlīniju”. Darba aktualitāti nosaka, no vienas puses, darba autores uzskatā, nepietiekams informācijas apjoms par jaunuzņēmumu vadīšanas problemātiku, bet no otras puses – pieaugošā jaunu IT speciālistu interese uzsākt savu biznesu, kuriem, esot savas nozares profesionāļiem, bieži vien nav pietiekami daudz zināšanu un pieredzes kompānijas vadīšanas jomā. Pētījuma objekts: jaunuzņēmums “RootApi”. Pētījuma priekšmets: projektu vadīšanas metodes jaunuzņēmumā “RootApi”. Darba mērķis ir, izvērtējot pieejamās projektu vadības metodoloģijas un atziņas, ņemot vērā jaunuzņēmuma darbības specifiku un uzņēmumā “RootApi” gūto pieredzi, apkopot ieteikumus IT jaunuzņēmuma projektu vadības organizācijai. Uzdevumi: 1. Raksturot jēdzienus “projekts”, “projektu vadība” un noteikt atšķirības starp tradicionālu projektu menedžmentu un projektu vadību IT nozarē. 2. Pētīt un raksturot galvenos starptautiskos standartus projektu vadībā gan tradicionālajā projektu menedžmenta nozarē, gan projektu vadībā IT nozarē. 3. Pētīt projektu vadīšanas metodes un izvērtēt to īpatnības. 4. Noskaidrot projektu vadīšanas īpatnības IT jaunuzņemumos, kā piemēru izmantojot kompāniju “RootApi” un piedāvāt piemērotākas jaunuzņēmuma vadīšanas metodes. Darbs sastāv no ievada, 4 sadaļām, secinājumiem, izmantoto avotu un literatūras saraksta, pielikumiem. Darba pirmajā daļā tiek pētīti projektu vadības teorētiskie aspekti. Darba otrā daļā tiek izskatītas projektu vadības īpatnības jaunuzņēmumos, un apskatīta metode Lean Startup, kā arī uzskaitītas jaunuzņēmuma menedžmenta galvenās kļūdas. Darba trešajā daļā ir aprakstīts darbs pie uzņēmuma RootApi mobilās aplikācijas izstrādes projekta, izcelti darba posmi, uzskaitītas un aprakstītas kļūdas, kas tika pieļautas projekta realizācijas gaitā. Darba ceturtā nodaļa ir veltīta ieteikumiem par startup projektu vadības organizēšu. Nodaļā ir sniegts projektu vadības salīdzinājums IT startapos un lielie IT uzņēmumi. Tiek sniegts īss pārskats par uzņēmuma RootApi projektu vadības pieredzi. Tiek pabeigta ieteikumu nodaļa par IT startap projekta vadīšanas procesa organizēšanu. Darba noslēgumā tiek apkopots bakalaura darbs, izdarīti secinājumi darba teorētiskajā un praktiskajā daļās.
Keywords Jaunuzņēmumam, vadlīnijas, metodes, projekts, standarti.
Keywords in English Startup, guidelines, methods, project, standards.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 02.06.2022 14:29:50