Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Informācijas un datu pārvaldības stratēģijas izstrāde SIA “HL&Partneri”
Title in English Development of information and data management strategy at "HL&Partneri" Ltd.
Department
Scientific advisor Iveta Cīrule
Reviewer Madara Māra Irbe
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Informācijas un datu pārvaldības stratēģijas izstrāde SIA “HL&Partneri””. Maģistra darbu izstrādājusi Terēze Jākobsone: otrā kursa studente Rīgas Tehniskās Univeritātes Starptautisko programmu nodaļas maģistra profesionālo studiju programmā “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs pamatdaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 127 lpp, tajā iekļautas 8 tabulas, 24 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 89 avoti. Darbam ir pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt informācijas un datu pārvaldības stratēģiju uzņēmumam SIA “HL&Partneri”. Pētījuma aktualitāte ir saistīta ar 2018. gada 25. maijā spēkā stājušos Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Pētījuma problēma tiek balstīta starp regulu, datu aizsardzību, uzglabāšanu un to tiešo ietekmi uz uzņēmuma reputāciju, attiecībām ar klientiem un peļņu. Darbam ir divi pētījuma jautājumi: 1. Kādi ir informācijas un datu pārvaldības ietekmējošie faktori uzņēmumos kopumā? 2. Kā vadīt efektīvu informācijas un datu pārvaldības stratēģiju uzņēmumā SIA “HL&Partneri”? Pirmajā daļā ir atspoguļota informācijas un datu pārvaldība, to sastāvdaļas un stratēģijas nozīme. Otrajā daļā tiek veiktas ekspertu intervijas, klientu un darbinieku aptaujas, analizēts uzņēmums kopumā un novēroti tā trūkumi, izzinātas gadījuma izpētes vispasaules uzņēmumos. Trešajā daļā tiek izveidots informācijas un datu pārvaldības stratēģijas plāns, veikti nepieciešamie aprēķini, prognozēts potenciālais finansējums un iespējamie riski. Darba noslēgumā tiek veikti secinājumi, pamatojoties uz pētījumu un analīzi, kā arī sniegti atbilstoši priekšlikumi SIA “HL&Partneri” stratēģijas izstrādei. No pētījuma rezultātiem izriet, ka visbiežākie faktori, kas ietekmē informācijas un datu pārvaldību uzņēmumos ir likumiskais ietvars, nepieciešamās tehnoloģijas, darbinieku zināšanas un digitalizācijas straujais pieaugums Covid-19 ietekmē. Tomēr, lai izveidotu efektīvu informācijas un datu pārvaldības stratēģiju, ir vajadzīgs ieguldījums, datu aizsardzības speciālists, IT speciālists, atbilstoša datu uzglabāšanas programma un pastāvīga darbinieku zināšanu pilnveidošana.
Keywords informācijas pārvaldība, datu vadība, informācijas un datu pārvaldības stratēģija, stratēģijas izstrāde uzņēmumā
Keywords in English information management, data management, information and data management strategy, strategy development in the company
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 02.06.2022 12:26:59